Hopp til innhold

Fnyser av ny protest mot oljeleting: – Dette er motstand på repeat

Bellona, Natur og Ungdom og MDG varsler omkamp mot planene om oljeleting utenfor kysten av Nordland. – Naturvernerne overreagerer, og de viser liten respekt for allerede demokratisk vedtatte prosesser, mener tidligere statssekretær.

Røstlandet, Lofoten

Miljødirektoratet har gitt det tyske oljeselskapet Wintershall DEA klarsignal til å drive prøveboring ved Trænarevet sør for Røst.

Foto: Jon Olav Larsen

Det tyske selskapet Wintershall DEA fikk denne uken tillatelse til å prøvebore etter olje ved Trænarevet ved kysten av Nordland.

Lisensen gjelder boringen av en letebrønn i en blokk i Norskehavet utenfor kysten av Nordland, 83 kilometer sør for Røst og 50 kilometer nord for Træna.

Det har fått store deler av miljøbevegelsen til å se rødt. Bellona og Natur og Ungdom har allerede varslet at de vil påklage beslutningen.

– Jeg oppfatter det som uaktuelt at et miljøparti som Venstre gir tillatelse til oljevirksomhet i skreiens fødestue. Et utslipp vil ramme Lofoten særdeles hardt. Dersom en miljøminister fra Venstre skulle sette sitt endelige stempel på denne tillatelsen, er Venstre ferdig som miljøparti i Norge, tordner Bellona-leder Frederic Hauge.

Spent på Elvestuen

Miljøpartiet De Grønne er også spent på hva klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil gjøre.

– Både Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet har tidligere frarådet å drive oljeboring i området, sier førstekandidat Håkon Møller for Miljøpartiet De Grønne i Nordland.

Natur og Ungdom mener at en slik prøveboring vil utsette korallrev og fiskerinæring for stor fare.

– Dette er hasardspill med sårbar natur. Tillatelsen innebærer bruk av giftige kjemikalier, risiko for et akutt utslipp, og bidrar i tillegg til å forverre klimaendringene, sier leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord.

Trænarevet. Kartutsnitt fra søknaden til DEA.

Trænarevet. Kartutsnitt fra søknaden til Wintershall DEA.

Elvestuen lover grundig behandling

Klima og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil ikke kommentere utspillene fra miljøbevegelsen.

– Ettersom det er varslet at saken vil klages inn til Klima- og miljødepartementet, kan jeg vanskelig kommentere den nå uten å gjøre meg selv inhabil til å behandle saken. Vi vil gi klagen en grundig behandling når den kommer til departementet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen til NRK.

– De overdramatiserer

Tidligere Frp-statssekretær for Olje- og energidepartementet, Elnar Holmen, som i dag er administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), fnyser av miljøbevegelsen.

Elnar Remi Holmen

– Det er useriøst av motstanderne å framstille dette området som om vi snakker om Lofoten, mener Elnar Remi Holmen, administrerende direktør i BRUS.

Foto: NRK

– Det er useriøst av motstanderne å framstille dette området som om vi snakker om Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er det ikke. Dette er et åpent område, vedtatt av Stortinget.

Holmen minner om at Norge har drevet med oljevirksomhet i 50 år uten store utslipp.

– Det er ikke noe mer sårbart med aktivitet her enn eksempelvis Nornefeltet. Dette er motstand på repeat, legger han til.

Bellona-leder Frederic Hauge reagerer kraftig på kommentaren fra Holmen.

Frederic Hauge på besøk i Andrejevbukta

– Det er miljøbevegelsen demokratiske rett å protestere. Vi har faginstansene, turistnæringen og befolkningen med oss, sier Bellona-sjef Frederic Hauge.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

– Det er et ufint angrep. Vi utøver vår demokratiske rett og har støtte fra faginstitusjonene, turistnæringen og et flertall i befolkningen. Han kan i grunnen bare holde kjeft, tordner Hauge.

– Norge er best i verden

Wintershall DEA er et over hundre år gammelt selskap som spesialiserer seg på olje- og gassvirksomhet.

Sigurd Enge i Bellona har tidligere kalt selskapet «forferdelig», og mener de har gjort en dårlig jobb med utslippsscenarioer.

Holmen i BRUS sier bekymringen er helt ubegrunnet.

– Dette er et av de største og mest komplette selskapene i verden med årevis av erfaring. Norge er det beste regimet i verden med tanke på HMS.

Den tidligere statssekretæren sier at området er åpnet for nettopp oljeleting og at rammene for letingen er forsvarlig.

– Vi trenger nye områder for oljeutvinning. Hvis ikke kommer tusenvis av jobber til å gå tapt. Selskapet har satt inn tiltak for å forsikre seg om at letingen er forsvarlig.

West Hercules in the Barents Sea

Det er riggen West Hercules som skal bore letebrønnen «Toutatis» i lisens 896 ved Trænarevet sør for Røst.

Foto: Ole Jørgen Bratland

I 2010 frarådet Miljødirektoratet mot prøveboring ved Trænarevet.

I dag sier sjefingeniør Ann Mari Vik Green i Miljødirektoratet at tildelingen er forsvarlig ut ifra søknaden til selskapet, til tross for at de sa nei i 2010.

– Vi har vurdert at boring av letebrønnen er forsvarlig med de tiltakene som Wintershall DEA har beskrevet i søknaden. Selskapet får ikke bore fra mars til og med august, av hensyn til gyteperioder for fisk og hekke- og fjærfellingsperioder for fugl.

Kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet, Peder Qvale, sier at utvinningstillatelse kun tildeles etter grundige miljømessige vurderinger.

– Det viktigste for å unngå mulig skade på miljøet er også fremover å unngå større akuttutslipp av olje, slik næringen har god historikk for.

Utsikt fra Træna

Området hvor prøveboringen skal skje, ligger like sør for Lofoten og Røst og vest av Træna. Her ser vi utsikten fra Træna og inn mot Helgelandskysten.

Foto: Helle Andresen / Den Norske Turistforening