Flystripa fungerer godt

Luftfartstilsynet tar ikke stilling til diskusjonen om det virkelig er behov for ny flystripe i Bodø.

Ny rullebane ved Bodø hovedflystasjon

HASTER IKKE: Slik tenker man seg den nye rullebanen i Bodø. Men Luftfartstilsynet mener det ikke haster å bygge ut flystripa.

Foto: Grafikk: Team Bodø

– Bodø har en del avvik som de har fått dispensasjon for, men det har også mange andre flyplasser i Norge. Det som er viktig er at Bodø driver flyplassen i henhold til regelverket og det gjør de.

Det sier informasjonsrådgiver Marit Kvarum i Luftfartstilsynet.

Bodø står på sitt

Odd Tore Fygle, ordfører Bodø

STÅR PÅ SITT: Bodø-ordfører Odd Tore Fygle mener det må bygges ny flystripe i Bodø.

Foto: NRK / NRK

Men Bodø-tilhengerne, med ordfører Odd Tore Fygle i spissen, står på sitt. De mener det må bygges ny flystripe før eller senere, og de vil ikke at kostnadene skal tale negativt for Bodøs del.

Marit Kvarum i Luftfartstilsynet understreker at de ikke tar stilling til ordførerens utspill, og at deres jobb kun er å sørge for at flystripa drives innenfor regler og avtaler.

Men ordfører i Evenes, Jardar Jensen tar gjerne ordet. Han mener Fygle bruker ett tynnslitt argument.

Undrende Evenes-ordfører

Ordfører Jardar Jensen i Evenes

UNDRENDE: Evenes-ordfører Jardar Jensen stiller seg undrende til Bodø-ordførerens argumenter.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Jeg stiller meg undrende til at man fortsatt kjører den argumentasjonsrekken spesielt når det får slike konsekvenser på økonomibiten. I mangel av bedre argumenter må man kanskje holde fast ved de man har kjørt fra dag en, sier Jardar Jensen.

- Vi tenker langsiktig, sier ordfører i Bodø, Odd Tore Fygle. Han håper regjeringen vil gjøre det samme når avgjørelsen skal tas.

– Fornuftig kostnadsfordeling

- Kvaliteten på dagens flystripe tilsier jo at investeringer må gjøres og etter vår mening må man se alle behov under ett. Og finne en fornuftig kostnadsfordeling når beslutningene til syvende og sist skal tas, sier Fygle.

Bodø-ordføreren anser ikke dette argumentet for å svekke Bodøs kandidatur i saken.

– Et av mange elementer

– Nei på ingen måte. Og dette er jo et av mange elementer i vår høringsuttalelse. Vi har flere andre viktige grunner ut over flytting av flystripa som tilsier at Bodø bør være en av kanskje to jagerflybaser i framtida, sier Odd Tore Fygle.