– Bodø billigst og best

Bodø kommer best ut både militært og økonomisk, hevder kommunen. –

Ny rullebane ved Bodø hovedflystasjon

Slik ser Bodø kommune for seg at en ny fremtidig flystripe vil se ut.

Foto: Grafikk: Team Bodø

Bodø kommune legger i dag frem sin høringsuttalelse om fremtidig lokalisering av de nye kampflyene.

Stortinget skal avgjøre om Bodø, Evenes eller Ørlandet skal være vertskap for de nye flyene. Men det kan også bli en delt løsning mellom noen av stedene.

To milliarder billigere

Ifølge ordfører Odd Tore Fygle vil Bodøs løsning gi mindre støy, og utgiftene med å flytte flystripa og legge alle jagerflyene til Bodø vil ikke koste mer enn å legge dem til Ørlandet.

I høringsdokumentet fra Forsvarsdepartementet slås det derimot fast at Ørland hovedflystasjon er rimeligste alternativ. Det mener Fygle er feil.

– Vi kan dokumentere at departementet har overvurdert kostnadene med å re-etablere de fasilitetene som forsvaret vil ha behov for. Vi mener at kostnadene kan reduseres med to milliarder kroner, sier Bodø-ordføreren.

Forsvarsdepartementet har anslått at en delt løsning mellom Bodø og Ørlandet vil koste mellom åtte til 12 milliarder, mens valget av en base trolig vil beløpe seg til mellom seks og ni milliarder.

Bodø billigere enn Evenes og Ørlandet

Både militært og økonomisk kommer Bodø bedre ut enn konkurrentene Evenes og Ørlandet, mener Fygle, og viser til at Bodø vil bli billigst i drift.

– I Bodø deles utgiftene mellom militær og sivil lufttrafikk, og det fører til at driften vil bli omlag 100 millioner kroner mindre i utgifter for forsvaret. Vi kommer best ut av alle alternativene, sier Odd Tore Fygle.

Høringsdokumentet fra Bodø skal sammens med de andre høringsuttalelsene legges til grunn når Stortinget skal vedta base for de nye kampflyene. Det er ikke bare økonomi som spiller inn, men også tilstedeværelsen i nordområdene.

– Bodø er etablert i nordområdene, og jeg vil finne det helt utenkelig om ikke forsvaret skulle være til stede med sine fly ved en base i Nord-Norge, sier Fygle.

Kan bli to baser i stedet for en

Forsvarsdepartementet har i deres høringsuttalelse skissert flere mulige løsninger for fremtidig basestruktur.

I dag er både Bodø og Ørlandet base for kampflyene, og den løsningen kan Bodø-ordføreren leve videre med.

Men på Ørlandet ser de helst at alle jagerflyene har sin base der i fremtiden. 19. mai legger Ørland kommune frem sin høringsuttalelse, og de vil ikke gå for en delt flybase med Bodø.

– Det beste alternativet dersom det blir en base for alle kampflyene er Ørlandet. I vår høringsuttalelse kommer vi til å argumentere for Ørlandet som enebase.

Det sier ordfører i Ørland Hallgeir Grøntvedt til NRK.

Forsvarssjef Harald Sunde uttalte tidligere i år at det ikke er behov for en delt løsning mellom to steder.

Nå er det opp til politikerne på Stortinget å avgjøre hvor de fremtidige jagerflyene skal lande. Avgjørelsen kommer i løpet av 2010.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen fra Bodø om kampflybase