Hopp til innhold

Gir klarsignal til å øke lakseproduksjonen etter laksetragedie

Næringen jubler etter at departementet vil øke mengden fisk som produseres ved anleggene. MDG mener derimot det kan fremprovosere flere algeangrep.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik på Kvarøy fiskeoppdrett

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik sier at det er deres plikt å hjelpe oppdrettsnæringen i denne tunge tiden.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det er helt åpenbart at vi må gjøre grep. Vi må utvide den maksimalt tillatte mengden fisk som oppdretterne har konsesjon på, sånn at de kan få produsere seg ut av denne knipen.

Den siste måneden førte en stor algeoppblomstring til at titusener av tonn laks døde i merdene ved kysten av Nordland og Troms.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik vil nå sørge for at oppdretterne som mistet tonnevis av laks, får hjelp til å komme seg tilbake.

Det gleder daglig leder i Mortenlaks AS, Tom Jarle Bjørkly. Oppdrettsanlegget har totalt mistet over 1000 tonn laks, til en verdi av 140–170 millioner kroner.

– Det er en god tanke og en god fremgangsmåte. Vi får bare en brøkdel igjen på forsikringen. En økning i mengden fisk vi får produsere gjør at vi kan hente tilbake noe av det tapte.

Død fisk på overvåkingskamera

Død fisk på et overvåkningskamera ved

Foto: John Inge Johansen / NRK

Påvirker også lokalsamfunn

18. juni skal oppdretterne dra til Oslo for å finne ut hva som kan gjøres etter den store dyretragedien.

Nesvik sier at i tillegg til økning i konsesjoner, kan det være aktuelt å flytte produksjoner midlertidig og utvide området, eller lokaliteter, oppdretterne får produsere fisk.

Disse dispensasjonene skal gis så lenge det er bruk for dem, sier Nesvik.

– Jeg har lovet oppdretterne én ting. Vi skal ha ordninger på plass som sørger for at man skal få en produksjon for å komme seg ovenpå igjen. De dispensasjonene vil gis så lenge det er behov. Ikke til en gitt dato.

Paul Aandahl i Norges sjømatråd

Paul Aandahl, Norges sjømatråd.

Foto: Marius Fiskum

Tiltakene får analytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl til å se lysere på fremtiden.

– Det er et flott tiltak. Å redusere skadevirkningen er ikke bare viktig for oppdretterne, men for Norge som sjømatnasjon. Ikke minst også for lokalsamfunnene som lider økonomisk på grunn av lavere skatteinntekter og færre arbeidsplasser.

Redd for områdene

Toine C. Sannes er fiskeripolitisk talsperson for MDG. Hun er usikker på om økning i mengden fisk oppdrettsanleggene får produsere er bærekraftig for miljøet rundt.

– Forstår jeg Nesvik rett, vil han la alle få utvidet den maksimalt tillatte mengden fisk, uten at det gjøres en risikovurdering ved hvert enkelt anlegg. Det vil føre til økt utslipp av næringssalter og dermed økt sjanse for nye algeoppblomstringer på sikt, slik Havforskningsinstituttet påpeker.

Toine C. Sannes i Miljøpartiet De Grønne

Toine C. Sannes, fiskeripolitisk talsperson i MDG.

Foto: Svea P. Sannes

Havforskningsinstituttet har tidligere frikjent oppdrettsanleggene for algeansvaret med de normale mengdene næringssaltene som går i havet.

Sannes er også skeptisk til at Mattilsynet vil senke kravene til antallet lus, på grunn av algeangrepet. Hun mener dette vil gå hardt utover de andre artene.

– Det vil nok være til hjelp for den enkelte oppdretter, men det er villaksen og sjøørreten som må betale prisen.