Hopp til innhold

13.000 tonn oppdrettslaks er døde: – Vi snakker om dyr, ikke «biomasse»

7,5 millioner laks har dødd på grunn av algeoppblomstringen. – Når fisk dør tenker man først og fremst økonomi. Men det er en dyretragedie, mener ekspert.

Død fisk på overvåkingskamera

DYRETRAGEDIE: Ikke siden 1991 har oppblomstringen av «dødsalgen» vært så stor som den er nå. Nå holder næringen pusten og håper algen dør bort.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– I alle andre husdyrnæringer ville vi snakket om en dyretragedie. Om et fjøs brenner med og dyrene brenner inne, er det en tragedie.

Men når seks millioner oppdrettslaks dør, så tenker folk flest på økonomiske tap. Fisken omtales som biomasse, sier Trygve Poppe, tidligere professor i fiskehelse ved Norges veterinærhøgskole.

Også media bidrar til det økonomiske fokuset. NRK skrev selv overskriften « Har ikke sett lignende på flere tiår: – Fisk til en verdi av 2,4 milliarder er gått tapt »

Død laks

Den døde laksen blir kvernet opp og tilsatt syre og ender som dyrefôr.

Foto: Nils Mehren / NRK

Fiskeforskeren opplyser at oppdrettslaks er beskyttet av samme lover som andre dyr. Likevel er det stor forskjell på hvordan vi tenker på fisk og for eksempel pattedyr, mener han.

– Litt enkelt kan man si at det er fordi fisk er fisk. Vår moralske tilnærming til forskjellige dyr varierer. Ulike dyr har ulik etisk kvalitet.

På en klar ener kommer rådyrkalver, hunder og kattunger. Dyr som hoggorm, frosk og fisk kommer aller nederst, ifølge Poppe.

– Fisk er noe vi håndterer i store kvanta. Vi har ikke noe personlig forhold til hvert enkelt individ, sier forskeren.

Fisk føler smerte

Havet er farget grønt av alger

Havet rundt merdene i Ballangen Sjøfarm i Nordland er farget grønt av alger.

Foto: Ballangen Sjøfarm

Dødsalgen som sprer seg i oppdrettsanlegg i Nordland og Troms produserer gift som angriper respirasjonssystemet til fisken. Gjellene blir ødelagt og fisken blir kvalt. Hvor raskt døden inntreffer avhenger av hvor stor konsentrasjonen av alger er.

– Årsaken til at laksen dør i merdene er at den ikke har mulighet til å rømme unna slik som villfisken, men må samle seg i dypet eller mot overflaten, sier forsker Lars Helge Stien ved Havforskningsinstituttet.

Algene gjør at laksen får tydelig signaler om at er noe den må rømme fra.

– Om det er i form av gjelleirritasjon, sterkt ubehag eller smerte er vanskelig å si. Å bli kvalt er uansett ikke god velferd.

Stien forteller at laks langt på vei har samme type følelser og smerteterskel som andre dyr.

– Vi vet fra flere forsøk at fisk har relativt gode kognitive evner.

Fisk har sanseorgan som sender signaler om smerte via ryggmargen til en hjernen, akkurat som hos pattedyr.

De lærer raskt å unngå smertefulle situasjoner, de kan ha langvarige endringer i atferd etter å ha blitt utsatt for røff behandling og reager mindre på antatt smerteskapende stimuli hvis de på forhånd har fått smertestillende midler, ifølge Stien.

– «Alle» har en jobb å gjøre

Trygve Poppe

– Fisk er jo omfattet om lov om dyrevelferd på lik linje med alt fra sau til hund, sier Trygve Poppe, som er som ekspertrådgiver i Pharmaq Analytic.

Foto: Pharmaq Analytic

Fiskens lave etiske status får også konsekvenser for hvordan vi som privatpersoner håndterer fisk, mener fiskehelseekspert Trygve Poppe.

– Både på TV og ellers ser vi barn og voksne som fisker. Det er gøy så lenge det napper og spreller. Men når man skal gi dyret en verdig avslutning, synes det som mange synes det er ekkelt å ta i fisken. Det er uhye sjelden man ser at hver fisk får et kakk i hodet og blir avlivet. De blir jo bare liggende og sprelle til de dør.

Poppe tror det henger sammen med at nordmenn er blitt veldig urbane etter hvert.

– Mange av oss er ikke vant å forholde oss til at maten vi spiser har vært en levende organisme. Her har noen hver en jobb å gjøre, sier han.

Oppdretter: – Det er en dyretragedie

Line Ellingsen leder Ellingsen Seafood på Skrova.

Line Ellingsen i Ellingsen Seafood sier dette berører mange ledd – fra butikk til slakteri.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Leder Line Ellingsen i Ellingsen Seafood sier til NRK fredag at situasjonen har eskalert ytterligere det siste døgnet.

– Dette er en dyretragedie, rett og slett. Vi har 870.000 laks i merdene. I beste fall berger vi halvparten, men i verste fall ryker alt.

Så langt anslås 5.200 tonn oppdrettslaks i Nordland og 6.800 tonn i Troms å ha dødd på grunn av algeoppblomstringen, og Fiskeridirektoratet følger nøye med på spredningen.