Uvitende stortingspolitikere vedtok å bygge «farlig» hangar

Komité på Stortinget gikk god for å finansiere militærhangar som ifølge Avinor setter sivil luftfart i fare. – Vi visste ikke, sier Liv Signe Navarsete (Sp).

Illustrasjon MPA 5fly_ Godkjent
OMSTRIDT HANGAR: Denne uka ble det klart at den omstridte hangaren ikke vil stå klar før i 2023. Forsvarsbygg og Avinor er i dialog for å finne en plassering av hangaren som ivaretar både militære og sivile interesser

SKISSE: De nye maritime overvåkingsflyene P-8 skal ha base på Evenes. Bildet illustrerer hangaren til disse flyene.

Foto: Forsvarsbygg

På fredag skrev avisa Fremover at Avinor ikke aksepterer plasseringen av hangaren.

Det kom frem i et brev sendt til Forsvarsbygg den 8. mai.

Én måned senere, den 3. juni, stilte likevel utenriks- og forsvarskomitéen seg bak planene. Nå viser det seg at de aldri fikk se brevet.

– Det som skjer nå, er ansvarsløst. Man ber Stortinget gjøre vedtak med bind for øynene, sier Liv Signe Navarsete (Sp) til VOL.

Hangaren skal huse de nye overvåkningsflyene P-8 Poseidon, men Avinor mener den vil skape farlig turbulens på Evenes.

– Svært uvanlig

Onsdag ettermiddag skal Stortinget gi planene endelig grønt lys. Men Senterpartiet har foreslått at investeringen på Evenes må behandles på nytt av komiteen.

Navarsete

FORFERDET: – Vi er opptatt av at vedtak blir gjort med riktige forutsetninger og at beslutninger blir tatt på grunnlag av hva som er best for landet, sier Liv Signe Navarsete (Sp) til NRK.

Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Navarsete sier hun ble forferdet da hun leste brevet fra distriktssjef i Avinor, Thorgeir Landevaag, til Forsvarsbygg.

– Da vedtaket ble gjort i komiteen, visste vi ingenting om konflikten mellom Avinor og Forsvarsbygg, sier Navarsete til NRK.

Navarsete sitter selv i komiteen. Hun mener det er sterkt kritikkverdig at brevet lå i en skuff i en måned.

– Det er overraskende at forsvarsministeren legger fram noe det ligger store konflikter bak. Det er svært uvanlig, sier hun.

Advarer mot turbulens

Pensjonert flyveleder Svein Fredriksen mener vindforholdene på Evenes er krevende nok fra før av. Han var flyveleder i Nord-Norge i 37 år.

– Alle som har flydd på Evenes med sydvestvind har kjent turbulensen på kroppen, sier han.

Fredriksen forklarer at en stor hangar vil påvirke vindforholdene på flyplassen.

– Blir vindforholdene verre må man innføre restriksjoner på flyvingen, sier Fredriksen.

Vil finne løsninger

I en skriftlig uttalelse fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NRK sier han at de vil finne løsninger der begge parters behov blir imøtekommet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

STATSRÅDEN: – Prosjektet er svært viktig for å kunne sette våre nye maritime patruljefly raskest mulig i operativ drift, sier Bakke-Jensen.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er igangsatt et arbeid for å finne en best mulig løsning på turbulensproblematikken gjennom justering av hangarens plassering og byggets retning i forhold til vindretning, sier han.

Bakke-Jensen sier dette kan gjennomføres som en naturlig del av detaljprosjekteringen av hangaren.

– Med en meget stram fremdriftsplan bør derfor prosjektet videreføres som planlagt, sier han.

– Dersom det i detaljprosjekteringen viser seg at prosjektets kostnadsramme ikke kan overholdes, så vil jeg komme tilbake til Stortinget med saken, sier statsråden.

Han svarer ikke NRK på om han kjente til brevet før utenriks- og forsvarskomitéen stilte seg bak planene 3. juni.

Ber om ny behandling av saken

I Stortinget onsdag møttes Navarsete og Bakke-Jensen. Igjen fremmet senterpartilederen en uro for at Stortinget skal fatte vedtak på et for tynt kunnskapsgrunnlag og ba om en ny behandling i komitéen.

– I verste fall kan man ende i en situasjon der den sivile luftfarten blir fortrengt, sa Navarsete.

Bakke-Jensen mener på sin side at utenriks- og forsvarskomitéen fikk nok informasjon, og at diskusjonen om hangarene er en naturlig del av en prosess.

– Jeg registrerer at Navarsete i media uttaler seg om konflikten mellom Avinor og Forsvarsbygg. Det er ikke en konflikt. Det er to fagmiljø som gjør det de skal gjøre – de prøver å bygge så gode forhold som mulig på den nye basen, svarte ministeren fra talerstolen.

Senterpartiet fremmet et forslag om å ta saken opp til behandling på nytt i komitéen, og Audun Lysbakken (SV) meldte at hans parti kom til å stille seg bak forslaget. Det er ennå ikke fattet vedtak i saken.