Hopp til innhold

Fikk forbud mot dyrehold etter 13 år med gjentatte grove brudd

En sauebonde i Nordland er fratatt retten til å holde produksjonsdyr etter årevis med gjentatte brudd på dyrevelferdsloven. Syv år for sent, mener Dyrevernalliansen.

sau

Slik så et av dyrene ut. Dyret har ifølge Mattilsynet fått håravfall som følge av manglende ernæring.

Foto: Mattilsynet

Gjennom flere år har Mattilsynet fulgt dyreholdet hos en sauebonde i Nordland som gjentatte ganger har hatt grove brudd på dyrevelferdsloven.

Ved det siste tilsynet våren 2017 besluttet Mattilsynet å tvangsavvikle dyreholdet.

– Med de grove og gjentatte bruddene var inngangsvilkårene for aktivitetsforbud oppfylt allerede i 2010, sier kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen.

I de verste tilfellene har dyrene gått uten tilstrekkelig tilgang på mat og vann og har måttet stå og ligge i sin egen avføring.

– I dyrenes disfavør

dyrevernalliansen

Kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen.

Foto: Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen mener lovverket i for stor grad favoriserer bøndene fremfor dyrene og viser til lovendringen som ga Mattilsynet hjemmel til sanksjonen allerede i 2010.

– Mange bønder får altfor mange sjanser, og denne bonden er et tydelig eksempel på det, men vi er glade for at Mattilsynet endelig har satt en stopper for en åpenbart uholdbar situasjon, sier Efskind.

Hun mener dyrene hadde vært godt tjent dersom dyrevelferdsloven ble praktisert, men at bestemmelsene gjerne tolkes i dyrenes disfavør og i favør landbruksnæringen.

sau2

Flere av dyrene var i dårlig forfatning og måtte både stå og ligge i sin egen avføring.

Foto: Mattilsynet

– Dyrene skal ha god velferd

Tvangsavvikling av aktivitet er den mest alvorlige sanksjonen som gis i disse sakene, og kan kun ilegges av politiet eller Mattilsynet. På landsbasis gir Mattilsynet omtrent 20 aktivitetsforbud årlig.

– Dyrene skal ha god velferd, og det hadde de ikke i dette fjøset. Enkelte dyr var så avmagret at det var like før de sultet i hjel, sier spesialinspektør i Mattilsynet, Asle-Håvard Miklegard.

Av de tilfellene Mattilsynet gjengir i vedtaksbrevet ble over 30 dyr avlivet eller slaktet i perioden fra 2012 til 2017 på grunn av avmagring.

sau3

Normalt har dyrene et fettlag over ribbeina og rundt innvollene. Denne sauen ble tvangsslaktet grunnet avmagring.

Foto: Mattilsynet

Fryktet gjentatte brudd på dyrevelferden

I tolv tilfeller har Mattilsynet registrert avvik ved tilsyn på gården. På det siste tilsynet i år lå det flere centimeter gjødsel over strekkmetallet i dyrenes binger.

Avvikene gikk på manglende mat og vann, manglende stell, fjerning av gjødsel, plassmangel og i flere tilfeller avmagrede dyr.

– Når det ligger gjødsel over strekkmetallet vil det si at dyrene står og ligger i sin egen avføring.

Mattilsynet opplyser overfor NRK at forholdene har gjentatt seg tidligere og at det er fare for at det vil skje igjen, noe som er deler av begrunnelsen for vedtaket.

Dette har pågått over flere år, hvorfor ble ikke driften avviklet tidligere?

– Man prøver først å gi vedkommende mulighet til å rette opp forholdene, men når det ikke fungerer går man inn med et aktivitetsforbud.