Eksperter: – Den nye fargen kommer ikke til å ha noen effekt i det hele tatt

Fra den 1. juli gjelder kravet om standardiserte røyk- og snuspakker. Verken tannlege Tor-Eirik Holt eller markedsøkonom Magne Supphelen tror de «gusj-grønne» tobakkspakningene vil gi ønsket virkning.

Snusboksen og røykpakken får nytt utseende. Kan "den styggeste fargen i verden" få folk til å begrave snusen for godt?

Vil standardiserte etiketter gi noe effekt, og vil folk slutte med snus for godt? Video: Malin Nygård Solberg

Professor i markedsøkonomi Magne Supphellen ved Norges Handelshøyskole tror effekten av de nye forpakningene er minimal, og mener å skjule produktene ved salg var av større betydning.

– Det er mye viktigere det som skjedde når varene skulle skjules i butikken. Det handler om impulsen i kjøpssituasjonen, sier Supphellen.

Han forklarer at når de allerede har kjøpt produktet er beslutningen tatt.

– Det kan hende det har en effekt, men den er minimal, sier han.

supphellen

Professor i markedsøkonomi Magne Supphellen ved NHH tror ikke den gusj-grønne pakningen vil ha noe særlig effekt.

Foto: Marit Hommedal / NHH

På den annen side tror professoren at den sosiale effekten er sterkere.

– Når alt som er røyk og snus har en gusjbrun farge sender det et tydelig signal om at her snakker vi om en person som ikke klarer å la være, forklarer han.

Supphellen tror effekten vil bety mer for nye generasjoner, hvor det har en betydning hvorvidt man følger sosiale normer eller ikke.

– Ingen effekt i det hele tatt

Heller ikke spesialist i oralkirurgi Tor-Eirik Holt tror den nye forpakningen har mye for seg.

– Jeg tror ikke det kommer til å ha noen effekt i det hele tatt, sier han til NRK.

Han forklarer at staten har forsøkt ulike tiltak over de siste 5–10 årene med varierende hell.

Nye standardiserte tobakkspakker

Slik kommer samtlige snus- og sigarettforpakninger til å se ut på sikt. Unntaket er innpakninger til pipetobakk og sigarer.

– Man har forandret utseende på pakkene og forsøkt å gjemme unna røykpakkene, men det er like mange som bruker det i dag, hevder Holt.

Fra den 1. juli skal innpakningene på snus og røyk farges i en brungrønn farge som skal få lyst til å begynne med snus eller røyk. Tannlegen tror folk kommer til å fortsette med tobakksbruk, selv om fargen på etiketten endres.

– Jeg tror vi kommer til å fortsette å se at en andel av befolkningen kommer til å ha et sug etter nikotin. Likevel er det helt klart at røyking er verre enn snus, sier han.

pantone448c

Ikke mye pent? Fargen som skal pryde de nye forpakningene beskrives som brungrønn, gusj-grønn eller «Pantone 448 C» som er fargens offisielle navn. Fargen er kåret til verdens styggeste, som er valgt for å gjøre produktene mindre attraktive.

Foto: Skjermdump

Tror «gusj-grønne» pakninger vil gi færre brukere

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet mener på sin side at standardiserte pakninger gjør at barn og unge i mindre grad opplever at tobakken er attraktiv.

– Derfor vil det bli mindre av barn og unge som starter med røyk og snus, og det er jo også hensikten, sier han.

Han mener dette er det siste elementet av tobakksreklame i Norge og sier at produsentene jobber bevisst og aktivt med å designe tobakkspakningene for å gjøre de mer attraktive for ulike målgrupper.

– Hvis vi skal få ned tobakksbruken ned mot null er vi helt avhengig av dette grepet, sier Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog

Helsedirektør Bjørn Guldvog har tro på at de nye etikettene vil oppnå sin hensikt.

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Omleggingen vil likevel ikke skje over natten. Tobakksindustrien har fått et år på seg til å legge om produksjonen og selge ut varelagrene.

– Vi vet at pakkenes utseende fungerer som reklame, særlig på unge. Med dette tiltaket er vi et skritt nærmere en tobakksfri ungdomsgenerasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Innpakning i mørkegrønn farge og standardisert skrift uten produsentens logo og designelementer skal gjøre det mindre fristende for barn og unge å begynne å røyke og snuse.

Sigarer og pipetobakk er foreløpig fritatt for kravet med begrunnelse i at dette er varer som i liten grad appellerer til, eller brukes av unge.