NRK Meny
Normal

Far påførte sønnen dødelige hodeskader - Høyesterett skal avgjøre straffen

I dag skal landets øverste domstol fastsette den endelige straffen for faren som er funnet skyldig i å ha mishandlet sin tre år gamle sønn til døde.

Statsadvokat Erik Thronæs og forsvarer Chritistian Wiig

Aktor Erik Thronæs (t.v.) og forsvarer Christian Wiig da saken ankesaken gikk i Hålogaland lagmannsrett i fjor vår. I dag skal Høyesterett behandle saken.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Rana tingrett dømte mannen til åtte års fengsel i fjor, mens Hålogaland lagmannsrett skjerpet fengselsstraffen til ni år.

At Høyesterett nå tar saken viser at den er prinsipielt viktig, sier statsadvokat i Nordland Erik Thronæs.

– Saken er spesiell på den måten at den gjelder legemsbeskadigelse av en sønn med døden til følge. Det finnes få avgjørelser fra Høyesterett på hva straffenivået bør være for slike lovbrudd.

En lovendring i 2010 sier at straffenivået i slike mishandlingssaker skal opp.

– Høyesterett ønsker sikkert å si noe om hva nivået skal være.

Omfattende hodeskader

Den tre år gamle gutten døde av omfattende blødninger i hodet på Helgelandssykehuset natt til 2. mars i 2014. Gutten var i live da han ble brakt til sykehuset, men han døde noe senere. Medisinerne som undersøkte den lille gutten etter dødsfallet, fant massive blødninger på hodet og i ansiktet.

Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderte med at dødsårsaken skal ha vært «betydelig grad av stump vold»

Kort tid etter ble guttens far siktet for å ha påført ham dødelige hodeskader. Ifølge tiltalen skal faren ved en rekke anledninger ha utøvd vold mot sine fire barn i alderen 3–7 år.

– Usikkert utfall

Faren anket dommen etter at han ble dømt til åtte års fengsel i tingretten. Da lagmannsretten skjerpet dommen til ni år ble saken anket til Høyesterett.

Thronæs tviler på at straffen kan bli høyere.

– Faren mener at straffen er for streng, og vil ha den ned. Vi får se hva Høyesterett mener er et riktig nivå. At lagmannsrettens straff blir stående kan være et utfall i saken. Det betyr at domfeltes anke ikke fører fram. På den andre siden vet man ikke hva Høyesterett mener om saken, slik at det kan tenkes at anken fører fra, sier Thronæs.