Får ikke utsatt frist: – Frykter at vintersesongen blir en fiasko

Innen 2019 skal alle kystfiskebåter ha skaffet seg et sertifikat på at båten oppfyller de gitte tekniske kravene. Fiskerne er bekymret for om de rekker det i tide, men direktoratet vil ikke utsette fristen.

Fisker Ole Helge Andersen

Fisker Ole Helge Andersen har forsøkt å få fiskebåten sin godkjent siden mai. – Jeg hadde håpet myndighetene ville forstå hvorfor det har blitt sånn, og gi oss en utsettelse, sier han.

Foto: Privat

For at sikkerheten til sjøs skal være forsvarlig må alle kystfiskebåter skaffe seg en såkalt fartøyinstruks innen 2019. Dette er et sertifikat som viser at båten oppfyller de gitte tekniske kravene.

Kravet gjelder alle kystfiskebåter som er bygget før 1992, og som er mellom 8 og 10,67 meter. Ifølge Fiskeribladet, som omtalte saken først, står mer enn 600 kystfiskebåter uten fartøyinstruks i dag – med kort tid igjen til årsskiftet.

Nordland Fylkes Fiskarlag er bekymret for om de får registrert båtene sine i tide, og ba derfor Sjøfartsdirektoratet om utsatt frist til 1. juli 2019. Det fikk de avslag på.

Steinar Jonassen, Nordland fylkes fiskarlag

Steinar Jonassen sier kapasiteten hos de godkjente foretakene er sprengt, og har derfor bedt om utsettelse på fristen.

Foto: John Inge Johansen

Daglig leder Steinar Jonassen i Nordland fylkes fiskarlag frykter det vil få økonomiske konsekvenser for fiskerne.

– De båtene som ikke kommer seg ut fra kai som følge av manglende fartøyinstruks, vil miste store deler eller hele sesongen. Senere på året er det veldig lite torsk tilgjengelig, så man vil heller ikke få fisket opp torskekvoten i 2019, sier Jonassen.

Frykter alvorlige følger

Ole Helge Andersen er en av de flere hundre som står uten fartøyinstruks. Han holder til på Reipå fiskerihavn i Meløy kommune i Nordland, og eier en fiskebåt som er 10,66 meter lang. Altså akkurat innenfor størrelsesrammen kravet gjelder.

Andersen frykter at hele fiskesesongen i begynnelsen av 2019 blir ødelagt.

– Det er helt forferdelig at det er blitt til på dette viset. Hvis ikke dette ordner seg kan det få katastrofale følger, ikke bare for meg, men for alle i samme situasjon, sier han.

Han forteller at de var flere som forsøkte å få kontroll av sjarkene sine gjennomført allerede i mai, men opplevde at kontrollforetaket måtte utsette igjen og igjen som følge av stort arbeidspress.

– Jeg har forsøkt å få noen til å komme på kontroll siden mai. Kontrollforetaket utsatte gang på gang, helt til september. Da fikk vi kontrollen.

Men selv om kontrollen er gjennomført, må fiskerne fremdeles vente på at papirarbeidet går gjennom.

– Vi har hatt kontroll og gjort jobben som vi er pålagt, og vi skal ikke lide for at papirarbeidet på land ikke er i orden. Jeg kjenner jeg blir rimelig forbanna av hele situasjonen.

– Vi vil ikke gamble med fiskernes liv

I Sjøfartsdirektoratet mener de at fiskerne har hatt flere år på seg til å sertifisere båtene, og holder på den satte fristen. Fungerende underdirektør i direktoratet, Arild Lie, er likevel innforstått med at enkelte kontrollforetak sliter med lengre ventetider.

– Dette gjelder særlig de som er lokalisert i de nordligste fylkene, sier han.

Men Lie mener det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig å utsette sertifiseringen lenger enn fristen som er satt.

Arild Lie

Arild Lie mener fiskerne har hatt god nok tid til å få båtene sine registrert.

Foto: Sjøfartsdirektoratet

– Vi ser at det har vært et større antall ulykker på de båtene som ikke har sertifikat, enn dem som har det, og vi vil ikke gamble med fiskernes liv i en allerede ulykkesutsatt næring, sier Lie.

Jonassen i Fiskarlaget sier det er synd, men at de ikke kommer til å anke avslaget.

– De berørte fiskerne må bare gjøre så godt de kan for å få dette på plass så tidlig som mulig.

Direktoratet forventer at kontrollforetakene gjør sitt ytterste for å få levert fartøyinstruksen til sjarkeiere som har fått gjennomført kontroll.

– Vi vil fra direktoratets side følge dette opp umiddelbart, sier Lie.