Får ikke skyte bjørn – nå bevæpner bøndene seg

Bønder i Nordland mener en bjørn har drept en ku og en kalv, men får ikke fellingstillatelse. Dermed ser de seg nødt til å ty til væpnet vakthold for å passe på beitedyrene sine.

To bønder vokter sauer

Pål-Ove Wika (t.v.) og Finn David Lund står og passer på sauene sine i Grane. En bjørn har gjort at de har valgt å stå ute om natten for å forhindre eventuelle angrep.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Vi har ikke noe valg. Vi er nødt til å slippe sauene ut og da må vi passe på dem. Kommer bjørnen hit til gården kommer vi skyte den, sier bonde Pål-Ove Wika med jaktriflen godt plassert på ryggen.

I Grane kommune er de godt kjent med hva bjørnen kan gjøre med beitedyr.

I fjor ble mer enn 200 sau offer for det store rovdyret, og nå har bjørn blitt observert blant gårdene i området.

Blant annet ble den antatte slagbjørnen filmet mens den sprang langs E6 som går gjennom Grane kommune.

  • Se video av bjørnen nederst i saken.

Det er Miljødirektoratet som nekter bøndene i Grane å skyte bjørnen som forsyner seg av dyrene deres.

Uten fellingstillatelse kan ikke bøndene gjøre annet enn å sette seg ut på post med riflen og vokte sauene sine. Det har de egentlig ikke tid til i en ellers hektisk hverdag.

Det var Helgelendingen som omtalte saken først.

Bjørn i Grane

Slik så bjørnen ut da den ble fanget på viltkamera søndag 19. mai.

Foto: Frank Hepsøe

Får ikke fellingstillatelse

Kadavrene som ble funnet i utmarka av en storfeku og en kalv var så oppspist at bøndene ikke kunne bevise at det var bjørnens verk. Blant annet manglet kadavrene bitemerker.

Mangel på bevis er en av grunnene til at kommunen ikke får felle bjørnen.

Ifølge jordbrukssjef i Grane, Torgar Eggen, er årsaken til avslaget todelt:

  • Miljødirektoratet ser ikke at det foreligger en akutt tapssituasjon for bøndene.
  • Bestandsmålet for bjørn er ikke nådd i Nordland.

Eggen sier at bøndene er bekymret og frustrert. Det er nå også mulig at en ny bjørn har beveget seg farlig nær et kalveområde for rein.

– I fjor ble det tatt 200 sau av bjørn i Grane og da ble bjørnen aldri tatt. Det er også observert en bjørn i nærheten av kalvingsområdet til en reinstamme. Hvis den kommer seg inn der, blir det en massakre.

Kua i Grane

Kadaveret av en av kuene som ble funnet drept og spist i Grane, 8. mai.

Foto: Statens naturoppsyn

Avventer anke

Ifølge Eggen har de mulighet til å påklage vedtaket til Miljødirektoratet. Om de skal gjøre det, eller sende en ny søknad hvis situasjonen tilspisser seg, gjenstår å se.

Men til tross for at de frykter for sauene sine, er ikke bøndene negativ til bjørnen i naturen.

– Det er viktig at vi har bjørnen i faunaen. Men nå er det sånn at forvaltningsplanen sier hvor bjørnen skal være. Det er ikke i et prioritert beiteområde sånn som her, sier Pål-Ove Wika.

De to bøndene forteller at de i fjor alene mistet 56 voksne sauer og over 60 lam.

Å konstant måtte stå ute på vakt er ikke noe de ønsker seg på langt sikt.

– Vi har lamminger og kalvinger på nettene, men dette har toppet seg. Det blir i det meste laget.

Her løper bjørnen på E6 i Grane. Video: Elin Hortman.