Fant marked for produkt «ingen» vil ha – dømt i retten

En mann fra Vesterålen fant et marked i Kina for avskjær fra fiskeproduksjon, men klarte ikke levere nok. Nå må han ut med flere hundre tusen i erstatning.

Svømmeblærer i det kinesiske markedet

Svømmeblærer er ettertraktet mat i Asia. Råstoffet blir normalt sent til Kina hvor blærer skjæres av ryggbeinet for hånd. Bildet har ikke sammenheng med denne saken, men illustrerer hvordan svømmeblærer som selges på det kinesiske markedet kan se ut.

Foto: Terje Engø

Det var vinteren 2015 forretningsmannen fra Vesterålen kom i kontakt med en mann bosatt i Hongkong. Kineseren ønsket å kjøpe ferske ryggbein med svømmeblære fra torsk, og det ble inngått avtale om tre leveranser.

Den første leveransen på 51 tonn ble levert i to containere i mars. Deretter ble ytterligere 77 tonn sendt i tre containere påfølgende måned.

Men den tredje leveransen på 129 tonn gikk det verre med. Mannen fra Hongkong hadde betalt en-tredel av kontraktsummen på forhånd, men fikk ikke ryggbeinene han hadde bestilt.

Beløpet på 66.321 amerikanske dollar ble heller ikke tilbakebetalt, og i juni i fjor ble vesterålingens selskap avviklet. Da tok kineseren rettslige skritt.

Fant nytt marked

Av rettsdokumentene kan man lese at produktet var avskjær fra saltfiskproduksjon. Det hadde tidligere ikke vært noe marked for dette produktet i Norge, og man hadde derfor stort sett kastet det.

Svømmeblærer

Svømmeblærer i Kina finnes i rimelige versjoner, som disse frityrstekte til 15 kroner for 80 gram. Det finnes også dyrere – opp i 4000 kiloet og oppover.

Foto: Terje Engø

Ifølge rettsdokumentene var vesterålingen den første som hadde funnet et marked for salg av ryggbein med svømmeblære fra torsk, og han hadde derfor fått det svært rimelig.

At den tredje leveransen gikk skeis, skyldtes at det hadde vært vanskelig å skaffe råstoffet i april og mai. Vinterfisket etter torsk utenfor Vesterålen pågår i tiden januar til månedsskiftet mars/april, og saltfiskproduksjonen avsluttes rundt midten av april.

Ifølge saksøkeren fra Hongkong – som hadde tatt turen til Norge for å være til stede i retten – hadde selgeren kunnskap om dette, og var klar over at han neppe ville klare å oppfylle avtalen som ble inngått 20. april i fjor.

Til tross for at selskapet var avviklet, mente han at vesterålingen hadde et personlig ansvar for betale beløpet tilbake. Han krevde derfor pengene tilbakebetalt, samt å tilkjennes saksomkostninger.

Må betale

Den saksøkte vesterålingen fremholdte på sin side at beløpet ble benyttet til drift av selskapet, og at manglende oppfyllelse av kontrakten sto utenfor hans kontroll.

Likevel kom retten fram til at mannen mest sannsynlig hadde puttet pengene i egen lomme og derved også begått underslag.

Han unnlot å sende kopi av slettemeldingen til firmaets kreditorer, og oppholdt kjøperen med prat utover sommeren i håp om at det ville bli stille fra den kanten, skriver retten.

Som dømmer mannen til å betale 66.321 amerikanske dollar (over 550.000 med dagens kurs) samt saksomkostninger på 231.770.

Anker saken

Advokat Kristoffer Johansen har forsvart mannen fra Vesterålen i retten, og ønsker ikke kommentere saken utover at den blir anket.

Advokatfullmektig Morten Gullhagen- Revling har representert saksøker, og synes dommen fra tingretten er riktig og god. De har begjært anken avvist.

– Vi mener at anken ikke kan føre fram, og at det bare vil trekke saken ut i tid, sier Gullhagen- Revling.

Han kan ikke si noe om hvor stort markedet for fiskebein er i Kina.