ESA gransker Widerøe

EFTAs overvåkningsorgan ESA har åpnet formell sak mot Widerøe’s Flyveselskap AS for å undersøke nærmere om Widerøe har brutt konkurransereglene i EØS-avtalen. Spørsmålet er om Widerøes spesialutviklede innflygningssystem SCAT-1 gir selskapet en urettmessig fordel ettersom dette systemet ikke er tilgjengelig for andre flyselskap. Widerøe stiller seg uforstående til et mulig brudd på konkurransebestemmelsene.