NRK Meny
Normal

Elkem vil utvinne kvarts i Rana

Turistforeningen frykter rasering av området og håper at planene ikke blir realisert.

Auronasa

Det er her i området ved Auronasa at den store forekomsten er.

Foto: NGU

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Elkem salten vil gå i gang med prøveuttak av mineralet kvarts ved Nasafjellet i Rana til vinteren. Feltet med kvarts er Norges største, og mineralet kan brukes i produksjon av blant annet solceller dersom kvaliteten er god nok.

Frykter rasering

Men turistforeninga i Rana frykter at det populære turområde i kommunen kan bli rasert av naturinngrepet, sier daglig leder Robert Bjugn i Rana Turistforening.

Robert Bjugn, leder i Rana Turistforening

Robert Bjugn, leder i Rana Turistforening frykter at det blir store sår i naturen.

Foto: privat

– Ikke så langt unna det planlagt kvartsuttaket er det lokalisert fjellrev som er en utrydningstruet art, og dette er nok et naturinngrep som vil forringe naturverdien og det er vi ikke særlig glad for.

Norges største og viktigste felt

Ifølge Norges geologiske undersøkelse ligger Norges største og viktigste felt for mineralet kvarts ved Nasafjell i Rana. Til vinteren starter Elkem salten prøveuttak i området, og dersom kvaliteten på mineralet er god nok, så kan den brukes til produksjon av blant annet elektrisk utstyr og solcellepanel, sier verksdirektør Arve Ulriksen i Elkem Salten.

Arve Ulriksen, verksdirektør Elkem Salten

Arve Ulriksen, verksdirektør Elkem Salten håper å starte prøveuttak til vinteren,

Foto: NRK

– Det inngår i produksjonen av elektrionikk og av solceller, og til opplegering av aluminium.

Les: Nasafjell kvartsforekomst

Kvartsitt i Melkfjell

Kvartsitt i Melkfjell

Foto: NGU

35 tusen kvadratmeter blir berørt

Ulriksen mener at de under prøveuttaket ikke kommer til å etterlate seg noen store inngrep i naturen. Men dersom det blir full produksjon vil et areal på 35 000 kvadratmeter bli berørt av inngrepene. Og de har allerede sendt ut varsel om planene sine.

– Om det skulle dukke opp ting her som er av sterk nasjonal interesse så vil jeg tro at det vil bli tatt hensyn til og ivarertatt på en tilfredstillende måte.

Fornminner Nasa

Fornminner Nasa

Foto: privat

Men turistforeninga i Rana håper ikke det blir noe ut av planene til Elkem Salten.

– Det vi vet fra tidligere er at det blir store sår i naturen som ikke vil gro igjen i overskuelig framtid.

Elkem salten verk vil hente ut 10 millioner tonn av mineralet kvarts i like ved et uberørt turområdet. Totalt vil et areal på 35 000 kvadratmeter bli berørt av inngrepene.

Les: Produksjon av kvarts