Elendige sykkelforhold

Bodø er en dårlig sykkelby, framgår det av en undersøkelse der syklister i 30 norske byer har blitt spurt om sykkelforholdene der de bor.

Sykkel
Foto: www.colorbox.com

Bodø ligger på en 22. plass, og forholdene har ikke bedret seg de siste to årene, sier Syklistenes Landsforening. Mangelen på et skikkelig sykkelveinett er den største utfordringen i Bodø, sier bodøsyklist Ole Wiggo Nerva.

– Ofte er det konflikter der vi må krysse veger og der vi må krysse gater i samme retning, det er mange fallgruber for ulykker. Det er ikke lagt opp for sykling i Bodø. Sånn som sykkelfeltene i Kirkevegen, de slutter plutselig før Stormyra. Så må du krysse Kirkevegen, innpå gang og sykkelvegen, og så må du krysse gjennom ei sluse og over riksvegen og så inn på ny runde.

Ole Wiggo Nerva, Bodøsyklist

Ole Wiggo Nerva, Bodøsyklist mener det er alt for dårlig sykkelvegnett i byen.

Foto: Anita Borkamo / NRK

Kommunen ønsker mange syklister

Syklistene føler seg utsatt i trafikken, men bodøpolitikerne ønsker faktisk at flest mulig skal sykle til og fra jobb. Ordfører Odd-Tore Fygle tar kritikk i saken.

– Vi har nok ikke vært flinke nok til å prioritere vegutbygginger og gang- og sykkelveger generelt, det er mange årsaker til det.

Går med sykkel

Ofte er det så dårlig sykkelforhold at man må leie sykkelen.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Skal blir enklere

Men med 300 millioner kroner i vegpakke Salten vil forholdene bedres både for myke trafikanter og de som reiser kollektivt, forteller Fygle, men han kan ikke si når det vil skje.

– Det er vanskelig for meg å gi et eksakt årstall for det. Jeg kan si at når vi får bygd ut vegnettet som binder byen- Mørkved-Tverlandet sammen så blir det mye enklere å være syklist. Ikke minst at man slipper å stå i kø i lyskryssene, ved at vi får flytta sykkelstiene under og ved siden av dagens vegnett.

Ole Wiggo Nerva, Bodøsyklist

Ole Wiggo Nerva ser framt til at kommunen skal ta ansvar i framtida.

Foto: Anita Borkamo / NRK

Dette ser syklist Ole Wiggo Nerva fram til.

– Optismistisk er vi. Vi er veldig takknemlig for at kommunen vil ta ansvar i framtida.