NRK Meny
Normal

Ekstraordinært tiltak skal sikre strømforsyningen i Lofoten

Få steder i Norge har hatt en så usikker strømforsyning som Lofoten. I går tok derfor staten over ansvaret for strømnettet i regionen.

Julagata i Kabelvåg

STRØMLØS: Slik så det ut i julegata i Kabelvåg i 2012. Nå blir Statnetts ansvar å sørge for at det ikke blir like mørkt en gang til.

Foto: Tone Kunst / NRK

I løpet av de siste åtte årene har Lofoten hatt 13 langvarige strømbrudd. Det siste store bruddet gjorde 55.000 mennesker strømløse i mars i 2013.

Utfordrende værforhold, et gammelt nett og kapasitetsproblemer har fått skylden.

Sommeren 2013 vedtok derfor Olje- og energidepartementet at Statnett skulle overta eierskapet fra selskapene Lofotkraft og Trollkraft. De lokale selskapene har ikke ikke økonomiske muskler til å gjennomføre de nødvendige investeringen, mener departementet.

1. januar i år var driftsansvaret endelig på Statnetts hender og sentralnettet blir utvidet med 100 kilometer.

Arnt Winther

Administrerende direktør i Lofotkraft, Arnt Winther, er fornøyd.

Foto: John Inge Johansen/NRK

– Det er å håpe at Statnett gjør de utvidelsene som trengs for å sikre en bedre forsyningssikkerhet i fremtiden. Og det vet vi at de planlegger, sier Administrerende direktør i Lofotkraft, Arnt Winther til NRK.

Grunnen til at dette har tatt lang tid er ifølge Winther en 25 år lang kamp i Norge om hvor stor utsrekningen på sentralnettet skal være. Nå har de omsider fått gjennomslag for at Lofoten og Vesterålen skal være en del av sentralnettet.

– For kundene vil ikke dette ha så mye å si, rent bortsett fra at én ledningseier nå har ansvar for drift og vedlikehold. De kan dermed se helhetlig på situasjonen, noe som på sikt er bedre både for oss og kundene.

Krevende område

De siste årene har Lofotringen hatt flere strømbrudd, og de værmessige forholdene i området er krevende. Deler av nettet er gammelt og har kapasitetsproblemer.

Det er ledningen fra Hinnøy til Sortland og Melbu i Vesterålen, og videre til Kvitfossen i Lofoten, som nå blir en del av sentralnettet.

Da nyheten ble kjent i 2013 omtalte regjeringa selv tiltaket som ekstraordinært.

– Vi er veldig glad for at vi er kommet til enighet og fått dette på plass nå, sier kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal, til NRK.

De betaler 78 millioner kroner for å overta eierskapet fra Lofotkraft og Trollfjordkraft.

– Rent konkret betyr det at de slipper ansvaret for anleggene i området, som er værutsatt og har hatt en del brudd og vanskelige forhold over flere år, forklarer Erdal.

Styrker beredskapen

Ifølge kommunikasjonssjefen er det naturlig at området nå blir en del av sentralnettet, men hun understreker at kundene ikke vil merke noen store endringer.

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal, sier overtakelsen vil styrke beredskapen.

Allerede nå har Statnett planlagt tiltak for å øke overføringskapasiteten.

– I tillegg kan det komme andre tiltak på sikt, sier Erdal. Det viktige er at vi styrker beredskapen. Og når vi nå skal vurdere området sammen med resten av sentralnettet vil det bli en bedre fordeling av kostandene.

– Kan dette området sammenlignes med andre deler av landet?

– Det er flere områder som har en anstrengt strømsituasjon, men det kan skyldes ulike forhold, avslutter Erdal, som sier de ikke har ytterliggere planer om å overta mer regionalt nett akkurat nå.