Hopp til innhold

E24: Rundt 500 ansatte i Widerøe kan miste jobben

Widerøe Ground Handling har sendt forhåndsvarsel til Nav om oppsigelser av til sammen 550 ansatte.

1udel2rxbDk
Foto: Anders Martinsen/UAS Norway / NTB

Ifølge E24 går det mot masseoppsigelser i Widerøe, hvor rundt 500 kan miste jobben.

Tall E24 har fått innsyn i viser at Widerøe Ground Handling så langt har varslet Nav om oppsigelser av til sammen 550 ansatte ved syv ulike flyplasser.

De utgjør til sammen mer enn en fjerdedel av de ansatte i selskapet.

– Det er ingen tvil om at det er knalltøft, sier Jonny Simmenes i fagforeningen Junit, til E24.

Tidligere i høst ble det klart at en tapt anbudskonkurranse førte til at 130 av 220 ansatte i Widerøe Ground Handling på Bergen lufthavn Flesland mister jobben.

Denne listen viser hvilke lufthavner og antall ansatte som kan rammes. Tallene er hentet fra forhåndsvarselet Widerøe Ground Handling har sendt til Nav.

Widerøe-direktør: – Ingen hyggelig beskjed å gi eller få

Marius Myhre, administrerende direktør Widerøe Ground Handling bekrefter at de står oppe i en mulig oppsigelsessituasjon.

– Først og fremst må jeg bare beklage at vi har havnet i denne situasjonen, sier han til NRK og fortsetter:

– Det er ingen hyggelig beskjed å gi eller å få. Det er tøft for dem som skal være igjen,

Marius Myhre

Administrerende direktør i Widerøe Ground Handling, Marius Myhre sier det er en utfordrende situasjon både for selskapet og de ansatte.

Foto: Widerøe

og de som dessverre blir berørt.

Luftfarten er blant næringene som har vært hardest rammet av Koronaviruset.

– Covid-19 er en av de største faktorene som gjør tilpasningsbehovet i virksomheten stort. I tillegg vant vi ikke frem i en stor kontrakt på tre lufthavner. Disse tingene er i sum de største driverne for vårt tilpasningsbehov, dessverre, sier han.

Myhre sier selskapet har vært omfattet av kompensasjonsordningen for faste uunngåelige kostnader, men nå har de vurdert at problemet ikke lenger er av midlertidig karakter.

Fagforening: – En forferdelig situasjon

Faglig rådgiver Jonny Simmenes i fagforeningen Junit sier det er en forferdelig situasjon for de ansatte i Widerøe Ground Handling.

– De er rammet ikke bare av SAS-kontrakten på de tre stasjonene. Dette er også et resultat av situasjonen hele flybransjen er inne i, med Covid-19.

Simmenes sier det har gått fra å være en bransje med optimisme og fremgang til det vi ser i dag.

– For svært mange betyr det ut porten, men det er også mange som går fra full stilling ned til en deltidsstilling. Dette er knalltøft for de ansatte, det er helt sikkert.

Nå bistår fagforeningen både medlemmer og ved drøftingene.

– Vi og arbeidsgiver har et lov- og avtaleverk å forholde oss til. Det er vår oppgave å sørge for at det blir gjort, sier han.

Har startet prosesser ved flere lufthavner

Selskapet er allerede i gang med møter med tillitsvalgte på de ulike lufthavnene.

– Prosessen har litt ulik tidshorisont på de ulike lufthavnene. På noen lufthavner er vi nå i drøftingsmøter om individuelle oppsigelser. Vi forventer å ha avsluttet prosessen innen utgangen av året, sier administrerende direktør Marius Myhre.

Et eksakt antall er det for tidlig å si noe om, ifølge Myhre. Han sier at varselet til Nav er antallet man vil kunne stå i fare for å berøre.

Selskapet sier at noen av oppsigelsene kan være aktuelle å løse ved naturlig avgang eller ønske om å finne annet arbeid.

– Det er likevel en veldig utfordrende situasjon for selskapet og de ansatte. Det vil bli nødvendig med oppsigelser, slik situasjonen ser ut, sier han.