Dyrevernere tar opp reinpåkjørsler

Dyrevernalliansen krever at Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk griper inn og hindrer nye reinpåkjørsler på Saltfjellet.

Rein død saltfjellet

TOGDREPT: På ti år er over 4000 rein og elg påkjørt av toget på Nordlandsbanen.

Foto: Knut Rindahl / NRK

På ti år er over 4000 rein og elg påkjørt av toget på Nordlandsbanen.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen er sjokkert over alle påkjørslene på jernbanen.

– Dette er en dyrevernskandale, og dette er en hastesak som myndighetene ikke kan vente måneder og år for å gjøre noe med. Dyrevernalliansen forventer at det blir gjort noe umiddelbart for å stanse disse påkjørslene, som kan utsette dyrene for fryktelige lidelser, sier Kleveland.

Nå krever Kleveland at det må settes inn strakstiltak for å få slutt på alle påkjørslene.

Live Kleveland

Live Kleveland i Dyrevernalliansen er sjokkert over alle påkjørslene på jernbanen.

– Vi vil henvende oss til myndighetene umiddelbart og be om at noe blir gjort snarest. Enten må de sette opp gjerder slik som planlagt, eller så må togene på en eller annen måte senke farten eller varsles slik at de kan hindre at dyr blir påkjørt. Eller så må dyrene gjetes til et annet sted, men det er naturligvis svært vanskelig å få til, sier Kleveland.

Møte i Nordland

Fylkesmannen i Nordland innkaller alle berørte parter til et hastemøte for å finne en løsning på problemet.