Du kan jobbe fra hytta

– Arbeidsgiveren din må ha en god grunn til å nekte deg å jobbe fra hytta, når du er pålagt hjemmekontor. Det sier advokat i fagforeninga Nito, Tone Bjellaanes. Det vi kaller hjemmekontor innebærer egentlig et pålegg om ikke å reise til arbeidsplassen under pandemien. En mer korrekt betegnelse er fjernarbeid, og det kan utføres fra det stedet som arbeidstaker finner best egnet, sier advokaten.

Storlihytta
Foto: Rasmus Rasmussen