Hopp til innhold

Døve nektes å gi blod: – Ikke diskriminering, fastslår nemnd

I flere år har døve kjempet for å kunne bli blodgivere. Nå har Diskrimineringsnemnda konkludert at sykehusenes praksis ikke er diskriminerende. – Et gufs fra fortida, sier Petter Noddeland i Norges Døveforbund.

Petter Noddeland, Norges døveforbund

«BLIR DISKRIMINERT»: – Vi mener blodbankene diskriminerer, sier Petter Noddeland i Norges Døveforbund.

Foto: Norges døveforbund / Privat

Uten blodgivere hadde livsviktig pasientbehandling stoppet opp.

Per i dag er det om lag 100.000 blodgivere i Norge. I 2018 ble 36.000 nye blodgivere rekruttert til landets blodbanker gjennom Røde Kors. Det er en økning på 5.000 fra 2017.

Den store økningen til tross – ifølge Røde Kors er det behov for om lag 30.000 flere blodgivere i Norge. Men selv om sykehusene ønsker flere blodgivere, får ikke personer som er døve gi blod.

Det reagerer generalsekretær Petter Noddeland i Norges Døveforbund på.

– Døve og hørselshemmede ønsker å være fullverdige samfunnsborgere på samme måte som alle andre. Vi har ingen helseproblemer bortsett fra at vi ikke hører.

Trenger flere blodgivere

Det var en hendelse ved Oslo universitetssykehus i fjor som fikk Døveforbundet og Tolkeforbundet til å slå alarm. En person som skulle gi blod ble avvist fordi personen var døv.

Hendelsen ble klaget inn av Tolkeforbundet med hjelp fra Døveforbundet, til Diskrimineringsnemnda og nylig kom avgjørelsen som slo fast at Oslo universitetssykehus handlet rett da de nektet personen å gi blod.

Blodgiver, blodprøve, Nordlandssykehuset

Per i dag er det om lag 100.000 blodgivere i Norge, noe som utgjør to prosent av den norske befolkningen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Årsaken er ikke medisinsk, men av den enkle grunn at døve trenger tolk når de skal gi blod.

Når du skal gi blod blir du nemlig intervjuet om din helsetilstand av en bioingeniør, sykepleier eller lege.

For sykehusene handler dette om å sikre både giver og mottaker. De mener at det lettere kan oppstå misforståelser når alt av informasjon skal via en tolk.

John Østensvig er leder i nemnda, og forklarer hvorfor dette ikke er diskriminering.

– Blodgivning er frivillig, men dette innebærer ikke at noen har rettskrav på å få gi blod. Det er heller ikke påvist noen helsegevinst ved å gi blod, som man går glipp ved å bli avvist.

– Kravet om risikofrie blodprodukter er viktigere enn at døve skal få gi blod. Vi anser det som tvilsomt at det å bli avvist som blodgiver er en ulempe av en slik karakter at det i det hele tatt kan anses som noen forskjellsbehandling, sier han.

– Et gufs fra fortiden

Døveforbundet reagerer kraftig på avgjørelsen i diskrimineringsnemnda.

– Vår metode for deltakelse i samfunnet er tegnspråktolk. Å nekte oss tolk er å nekte oss deltakelse i samfunnet. Vi opplever det som nå skjer som et gufs fra fortida, sier Petter Noddeland.

Petter Noddeland, Norges Døveforbund

Generalsekretær Petter Noddeland i Norges Døveforbund.

Foto: Norges Døveforbund

NRK har kontaktet flere blodbanker i Norge. Både i Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Norge nektes døve, døvblinde og sterkt hørselshemmede å gi blod.

Medisinsk fagansvarlig Mirjana Arsenovic for Blodbankene i Nord-Norge åpner imidlertid opp for døve som kan gjennomføre intervjuet uten tolk.

– Dersom det brukes tolk kan det oppstå misforståelser. Det kan være ubehagelig å dele sensitive opplysninger når en tolk er til stede. Derfor må det være slik at bare døve som greier seg uten tolk kan gi blod, sier Arsenovic.

I Norge er det om lag 16.500 tegnspråkbrukere. Mange av dem synes det er både vanskelig og ukomfortabelt når de må prøve å snakke eller lese av munnen.

I praksis betyr dette at døve ikke kan gi blod fordi de trenger tolk.

– Vi mener blodbankene diskriminerer personer som trenger tolk på grunn av funksjonsnedsettelse, sier Petter Noddeland i Norges Døveforbund.

Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus

Personer som trenger tolk, blir avvist som blodgivere hos Blodbanken i Oslo. – Personer som ikke får bli blodgivere, blir ikke behandlet dårligere enn andre. Blodgivning er frivillig, mener sykehuset.

Foto: Tariq Alisubh / NRK