Disse frivillige er først ute i en krisesituasjon

Heimevernets innsatsstyrke vil sannsynligvis være de første som møter opp om det skulle oppstå en krisesituasjon. Men her er det få profesjonelle soldater.

Disse soldatene vil være de første som rykker ut fra Heimevernet.

Denne uken har over 600 soldater brukt egen fritid for at vi andre skal føle oss trygge. Innsatsstyrken Heron er de første som rykker ut når samfunnet trenger hjelp fra Heimevernet. Og selv om de skal løse vanskelige oppdrag med våpen, er det ingen profesjonelle soldater å finne her.

– Vi har litt bedre utrustning og litt mer trening enn det øvrige Heimevernet, men vi er vanlige heimevernssoldater, sier major Svein Richard Rogne.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Heron

Frivillige i Heimevernets innsatsstyrke har den siste uka trent i Bodø.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Heimevernets spydspiss

De er skarpskyttere og øver med noen av de største våpnene som Heimevernet har, men selv disse som utfører en veldig spesialisert oppgave er frivillige mannskaper.

– Du kan si at vi er spydspissen til Heimevernet. Vi har kortere responstid enn øvrige heimevernssoldater, og vil derfor være de første fra Heimevernet som rykker ut i en eventuell krisesituasjon, sier Rogne.

De bruker cirka 20 dager hvert år på å holde ferdighetene ved like. Noen tar fri fra jobben, mens andre bruker ferien på å øve med innsatsstyrken.

– Antall øvingsdager er nok utfra det ambisjonsnivået som er lagt fra politkerne og de militære myndighetene, men ideelt sett burde vi trent mer, sier Rogne.

Svein Richard Rogne

Major Svein Richard Rogne skulle gjerne hatt mer enn 15-20 øvingsdager i året.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Blir det mer, blir det å gå ut over familie og jobb, så det er en vanskelig balansegang. Men vi prøver å få øvd så mye som vi kan, sier Marius Mastervik, sjersjant i skarpskyttertroppen.

– Kameratskap, action og adrenalin

Heimevernet har de siste årene blitt slanket kraftig. Fra over 80 000 soldater, til cirka halvparten i dag. Når NRK er med Heron på øvelse, er oppdraget å sikre en trafo-stasjon som gir strømforsyning til Bodø.

– Når man begynner i Heimevernet er det en idé om at man gjør litt ekstra for konge og fedreland. Etter hvert så har vi blitt en sammensveiset gjeng. Det er kameratskap, action og adrenalin, sier Ole Johan Morisbakk, troppsjef i skarpskyttertroppen.