Fayli og Delta får løpe uten bånd

– Når disse løper uten bånd sier de fleste at de er små og søte, sier hundeeier Aina Fredriksen, som likevel ikke slipper hundene uten at hun vet at hundene adlyder hvis det kommer mennesker eller dyr.

Fayla og Delta

RADARPAR: Fayla (3 mnd) og Delta (5) får springe fritt så lenge eieren vet at de lystrer når hun roper.

Foto: Privat

Sindy

REISER GRATIS PÅ BUSSEN: Lille Sindy framstår så sjarmerende at hun reiser gratis på bussen. Da eier Aina Fredriksen hadde shæfer måtte hun betale for den. - Folk har veldig ulike oppfatninger av rasene, sier hun.

Foto: Privat

Det har de siste dagene vært heftig debatt omkring Viltnemda i Bodø sitt forslag om å innføre båndtvang året rundt, noe som vil innebære at kommunen får et av landets strengeste regler for hundehold.

– Jeg kan godt forstå de som ønsker strengere regler, for enkelte eiere tar absolutt ikke hensyn til andre. Jeg lar selv hundene mine gå mye løst, men ikke uten at jeg er helt sikker på at de lystrer meg hvis det kommer folk eller dyr, sier Aina Fredriksen om sine fire papillons.

Fredriksen fra Bodø er en erfaren hundeeier og mener det er eierne som må ta ansvar for å oppdra hundene sine.

– Store forskjeller

– Jeg mener det er dyremishandling å holde hunder i bånd hele livet, uten at de får anledning til skikkelig mosjon. De har fire bein og trenger å få løpt fra seg, sier hun.

Det er derimot noen hunder som i følge Fredriksen er vanskeligere å oppdra. Hun tror derfor det kan være en idé å diskutere om det skal være strengere båndregler for enkelte hunderaser.

– Det er vanskelig å kategorisere hunder, for det vil alltid være individuelle forskjeller innenfor alle hunderaser. Men det er hunder som har et veldig sterkt jaktinstinkt, sier hun.

Hun understreker likevel at det viktigste er at eierne er ansvarlige og tar ansvar.

– Ettersom hundene har ulikt lynne er det viktig at folk som skaffer seg hund gjør et grundig arbeid på forhånd med å finne ut hvilken hund som passer til dem, sier Fredriksen.

Hun anbefaler potensielle hundeeiere å ikke bare gå etter utseende på hunden.

Da kan de få problemer i ettertid.

Høyt konfliktnivå

Bakgrunnen for debatten om båndtvang, er at Viltnemda i Bodø har ønsket å innføre båndtvang året rundt er.

Leder av Viltnemda i Bodø, Johan Bakke, mener folk i dag tøyer strikken med hva som er akseptabelt.

– Løse hunder angriper fuglereirene. Konsekvensene er at fugleforeldrene må forlate reiret mens egg og unger ligger igjen. Vi har også eksempler på at to nyfødte elgkalver ble jaget på havet. Begge måtte avlives, sier Bakke.

Båndtvangen gjelder mellom 1. april og 20. august, men hver enkelt kommune kan søke om utvidet båndtvang. Det ønsker Viltnemda nå å gjøre og neste uke skal saken opp i formannskapet i kommunen.

– Slipper miniaturhundene mine løs med god samvittighet

Etter at saken kom opp i medias søkelys har debatten rast på nettsidene til NRK.no.

Enkelte er helt enig i at hunder bør gå i bånd hele året uansett hvor de ferdes, noen mener det bør etableres egne hundparker hvor hundene kan løpe fritt.

Andre igjen mener det er såpass store forskjeller på hunderasenes lynne og naturlige instinkt at det bør innføres graderte båndtvangsregler etter hvilken rase hundene tilhører.

I kommentarfeltet skriver en hundeeier:

– Jeg slipper mine to lydige miniaturhunder løs hver dag, hele året. De går ikke langt fra meg og er ikke i stand til å utgjøre noen trussel mot verken fugler eller dyr, på grunn av størrelsen og de rasetypiske trekkene.

For de med større hunder med mer jaktinstikt, blir saken fort en annen, både for fugler, hjortedyr og mennesker som er redd eller misliker hund, skriver en hundeeier i kommentarfeltet.

Aina Fredriksen

BÅDE STORE OG SMÅ: Aina Fredriksen har fire smp pappilons og to store Australian Shepard.

Foto: Privat

– Synes ikke hunderasene skal forskjellsbehandles

Lars Ottar Lyhammer, som er nestleder i Norsk Polarhundklubb, mener det blir helt feil å stigamtisere enkelte hunderaser, enten det er snakk om Shæfer, Grønlandshund eller jakthunder.

– Det ville vært helt håpløst å inneføre slike graderte båndtvangsregler. Hundene er svært individuelle og egenskapene til hunden er knyttet opp til eieren. Det er riktignok mange Grønlandshunder som liker å jakte, men det finnes også andre som ikke er interessert i det hele tatt, sier Lyhammer.

Selv er han for båndtvang hele året, men han mener det blir helt feil å forksjellsbehandlene dyrene.

– For meg virker det som ein umulig oppgave å bestemme hvor grensa skal gå.
Skal det vere størrelse som er avgjørende, er det et antatt jaktinstinkt, hva folk anser som ubehagelig å møte? Hvem er i tilfelle kompetent til å ta disse avgjørelsene?, spør han seg.


– For en som kommer gående med en stor hund i bånd kan det vere ubehagelig å møte en liten hund som går løs, uavhengig om eier har kontroll på den eller ikke.

Selv har han flere dyr på gården sin.

– Jeg har flere Grønlandshunder i tillegg til at jeg er bonde og har sau. Det har gått helt fint. De er selvfølgelig adskilt, men det er ingen konflikter mellom artene, sier han.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innrømmer at småhundene ikke bare er engler

På Alstad i Bodø innrømmer Aina Fredriksen at hennes papillons ikke bare er englebarn.

– De ser jo veldig søte ut, men det er ikke alltid de oppfører seg like bra, sier Fredriksen som likevel sjeldent får noen sure kommentarer fra folk.

– Nei, disse får til og med komme gratis på bussen. Shæferen jeg hadde før måtte jeg betale for.