Hopp til innhold

Disse beinrestene er 1400 år gamle

Da en grunneieren skulle flytte noen paller fra tunet fant han deler av en hodeskalle, en hofteskål og to lårbein. Nå viser det seg at beinrestene er 1400 år gamle.

I september fant en grunneieren skjelettene på Austbø på ytre Helgeland. Det ble raskt konkludert med at skjelettet stammet fra en 170 centimeter høy mann.

Problemet var å finne ut hvor gammelt det virkelig var.

Beinfunn Austbø

FANT LÅRBEIN: Politiet hentet beina og sendte dem til rettsmedisinsk institutt i Tromsø.

Foto: Politiet
Trine Johnson, fylkesarkeolog Nordland

Fylkesarkeolog i Nordland, Trine Johnson.

Foto: Nordland Fylkeskommune

Skjelettrestene ble sendt til NTNU for en C14 måling, som er metoden man bruker for å fastslå alderen. Konklusjonen ble: Skjelettet er 1400 år gammelt.

Eldre enn vikingene

– Dette er et skjelett som er fra yngre jernalder, det vil si før vikingtida. Dateringen var ikke uventet, i forhold til at funnet ble gjort i kanten av et gravfelt, sier fylkesarkeolog i Nordland Trine Johnson.

Funnet ble gjort helt i ytterkanten av et gravfelt, men det har aldri tidligere blitt gjort dateringer fra samme område.

– Dateringen passer veldig godt med gravfeltet og den utformingen det har. De andre funnene har vi kun de andre grunneiernes ord for. Det er blitt fortalt av muntlige kilder at det dukket opp et skjelett under bygging av en steinkjeller i 1977, og da ble skjelettet murt inn. Og man kan ane en gravhaug ved siden av huset, sier fylkesarkeolog Trine Johnson til NRK.

– Det er kjempespennende

Beinrestene er foreløpig ikke nærmere analysert og arkeologene har ikke hatt tid til å hente ut ytterligere informasjon. Johnson synes likevel funnet er interessant.

– Jeg synes det er kjempespennende at vi har fått en eksakt datering. Det har aldri tidligere blitt foretatt noen vitenskapelige undersøkelser på Austbø. Dette er en ny side i historieboka om Austbø, fra en tid da vi ikke har noen skriftlige kilder.

(artikkelen fortsetter under)

Beinrester på Austbø

FRA JERNALDEREN: Grunneieren på Austbø fant beina da han skulle flytte noen paller, fylkesarkeolog Trine Johnson synes funnet er veldig spennende.

Foto: Politiet

Funnet kan fortelle mer om den norrøne bosettingen ytterst mot havet på Helgeland.

– En ting er de arkeologiske gjenstander som vi kan finne, men en annen ting er at et skjellet kan fortelle veldig mye med den teknologien vi har tilgjengelig. Det kan si noe om kosthold, sykdommer, forholdene på den tiden, i tillegg til levekårene.

Flere funn gjort i området

Det har tidligere vært gjort lignende funn i området. Blant annet leverte en gårdbruker i fjor fra seg deler av et gammelt sverd som ble funnet ved gården Hamnes i Alstahaug. Arkeologene mener sverdet stammer fra en gravhaug i området.

Sverd fra jernalderen

FANT SVERD PÅ GÅRDEN: Dette sverdet ble funnet ved gården Hamnes i Alstahaug, og stammer antageligvis fra en gravhaug i området. Sverdet er bare et av mange funn i området. Fylkesarkeolog Trine Johnson mener slike funn vitner om at det var gårdsbosetting så langt som 2000 år tilbake i tid.

Foto: Nordland Fylkeskommune

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.