Hopp til innhold

Dette er restene av et menneske

Dette lårbeinet tilhører et menneske på 170 centimeter.

Beinfunn Austbø

FANT LÅRBEIN: Politiet hentet beina og sendte dem til rettsmedisinsk institutt i Tromsø.

Foto: Politiet

Skjelettrestene som en gårdbruker gravde fram på tunet sitt på Austbø på Helgelandskysten stammer fra et menneske. Trolig skjuler det seg ikke noe kriminelt bak funnet. Alderen vil avgjøre om politiet går videre med saken.

Det var for snart to uker siden en grunneier skulle flytte noen paller fra tunet da han fant deler av en hodeskalle, en hofteskål og to lårbein.

Beina som ble funnet på Austbø på ytre Helgeland ble sendt til undersøkelser på Universitetssykehuset i Tromsø, avdeling for klinisk patologi.

Skal finne ut alderen

Nå har de konkludert med at skjelettet stammer fra et menneske. Lensmann Oddbjørn Lorvik på Ytre Helgeland sier de nå skal undersøke hvor gamle beina er.

– Det er en voksen person på 170 cm, men det er uklart hvilket kjønn det er, sier Lorvik.

Skjelettrestene blir nå sendt fra rettsmedisinsk institutt til NTNU for en C14 måling, som er metoden man bruker for å fastslå alderen.

– Den vil være veldig avgjørende for om politiet skal gå videre med dette som en identifikasjonssak, sier lensmannen.

Rettsmedisiner, professor Lars Uhlin Hansen, sier det kan se ut til at beina er svært gamle.

Flere funn gjort i området

Beinrester på Austbø

KAN VÆRE FRA JERNALDEREN: Grunneieren på Austbø fant beina da han skulle flytte noen paller, fylkesarkeolog Trine Johnson mener det er sannsynlig at disse kan settes i sammenheng med gravfeltet som ligger i området.

Foto: Politiet

Det har tidligere vært gjort lignende funn i området. Blant annet leverte en gårdbruker i fjor fra seg deler av et gammelt sverd som ble funnet ved gården Hamnes i Alstahaug. Arkeologene mener sverdet stammer fra en gravhaug i området.

Trine Johnson, fylkesarkeolog Nordland

Fylkesarkeolog i Nordland, Trine Johnson.

Foto: Nordland Fylkeskommune

I tillegg skal det ha blitt funnet et skjelett under bygging av en steinkjeller på Austbø.

– Det er blitt fortalt av muntlige kilder at det dukket opp et skjelett under bygging av en steinkjeller i 1977, og da ble skjelettet murt inn. Og man kan ane en gravhaug ved siden av huset, sier fylkesarkeolog Trine Johnson til NRK.

Håper å finne mer ut om de som levde i området

Det har aldri vært gjort noen vitenskapelige funn i området, og Johnson håper nå at en utgravning vil lære oss mer om samfunnet som bodde på Austbø i jernalderen.

– En ting er de arkeologiske gjenstander som vi kan finne, men en annen ting er at et skjellet kan fortelle veldig mye med den teknologien vi har tilgjengelig. Det kan si noe om kosthold, sykdommer, forholdene på den tiden, i tillegg til levekårene. Det kan bidra med ny kunnskap, fra perioder der vi ikke har skriftlig kunnskap, sier hun.