Undersøker unik vikinggrav

På Hamarøy i Nordland graver arkeologer i disse dager ut en gravhaug fra vikingtiden. – Den er helt unikt i norsk sammenheng, sier prosjektlederen.

Vikinggrav på Hamarøy

Utgravinga starter den 4. juli, og vil fortsette til den 29. juli. Nærmere 80 % av haugen gjenstår fortsatt å grave, og arkeologene forventer derfor mange interessante funn denne sommeren.

Foto: Johan E. Arntzen

Tromsø Museum undersøker i sommer en stor gravhaug fra vikingtiden på Ness i Hamarøy i Nordland som skal være fra rundt år 900.

Vikinggrav på Hamarøy

Graven er 23 meter i diameter og er omkranset av ei dyp stolpesatt grøft.

Foto: Johan E. Arntzen

Utgravinga ble startet i fjor, og arkelogene har så langt funnet deler av et mannsskjelett, flere hestebein samt et svært godt bevart bissel. Gravhaugen inneholdt også restene etter en båt, og dette er en av tingene som skal undersøkes nærmere denne sommeren, skriver museet i en pressemelding.

– Helt unikt

– Gravhaugen er en såkaldt båtbegravelse fra vikingtiden, og den er helt unik i norsk sammenheng, sier prosjektleder Johan E. Arntzen fra Tromsø Museum.

Det som skiller denne gravhaugen fra andre, er at den er langt større enn det som er funnet tidligere i Norge.

– Graven er 23 meter i diameter og er omkranset av ei dyp stolpesatt grøft. Dette minner om et slags palisadeverk, og gjør grava helt unik i norsk sammenheng. Denne konstruksjonen må ha hatt en funksjon i ritualer som har foregått både før og etter begravelsen, sier Arntzen.

I graven fant arkeologene skjelettet etter en mann mellom 40 og 60 år som er begravet.

– Dette var en stor haug, så det er helt tydelig en høystatusbegravelse. Mannen hadde også med seg en hest, og det er mye spennende som kommer frem her.

(artikkelen fortsetter under)

Funn i vikinggrav på Hamarøy

Arkeologene har funnet skjelettet etter en mann på mellom 40 og 60 år. Han må i følge ekspertene ha vært en del av det øverste sjiktet i samfunnet på Hamarøy.

Foto: Johan E. Arntzen

Fokuserer på båten

Det er likevel båten som er funnet som fascinerer mest.

– Vi fokuserer først og fremst på å få frem båten. Kunnskapene våre om jernalderbåter i Nord-Norge er veldig begrenset, og du kan telle på en hånd de fragmentenen vi har. Trevirket her er ikke bevart, men naglene ligger der de har ligget hele tiden, forteller Arntzen.

– Vi håper også en del av gravgodset er bevart, det kan være våpen og pyntegjenstander.

Folk er velkomne

Hvis du skulle være så nysgjerrig at du vil se mer av gravhaugen finnes mulighet.

– Vi prøver å være så imøtekommende vi kan. Hvis folk vil komme innom for å si hei, er det selvfølgelig helt greit, men vi vil ikke arrangere noen åpen dag ettersom vi er så få og har så lite tid, kan prosjektlederen fortelle.

Graven på Hamarøy har vært registrert som skadet helt siden 60-tallet. Det var først i år arkeologene fikk tid og penger til å gjennomføre utgravninger.

Utgravinga starter den 4. juli, og vil fortsette til den 29. juli. Nærmere 80 % av haugen gjenstår fortsatt å grave, og arkeologene forventer derfor mange interessante funn denne sommeren.