Hopp til innhold

Utviklet dataprogram for å registrere koronasmitte på rekordtid

Nytt verktøy gir sykehusene umiddelbar beskjed om pasienten bør isoleres. Slik spares verdifull tid, og utvikleren tror på internasjonalt samarbeid.

IT og helse

Programmererne hos DIPS har utviklet det som forhåpentligvis skal gjøre det lettere å spore koronatilfeller i Norge.

Foto: DIPS

Han sitter med ansvaret for tusenvis av pasientjournaler.

Heldigvis for Tom Dahlberg ved Helgelandssykehuset er Norge langt framme på digitaliseringen av helsesektoren.

– For 15 år siden ville registrering og sporing av koronaviruset vært mye verre.

Da det ble klart at viruset ville bli en stor trussel, kastet IT-selskapet DIPS seg rundt.

Tom Dahlberg bruker det nye verktøyet til Dips.

Prosjektleder Tom Dahlberg i Helgelandssykehuset mener det nye verktøyet for registrering og smittesporing er verdifullt.

Foto: Privat

De lagde et nytt dataverktøy som automatisk registrerer en pasient som mistenkt smittet, dersom gitte krav er oppfylt.

– Her sjekker vi av for symptomer knyttet til koronavirus. Vi får umiddelbart en tilbakemelding på om pasienten bør isoleres eller ikke, sier Dahlberg.

Verktøyet gir automatisk status for pasienter ved mistenke om koronasmitte.

Det sparer sykehusene verdifull tid i valg om hvordan pasienten skal behandles.

– Når du har registrert mistanke, har du jo også tatt prøver av pasienten. Da kan du i neste kolonne registrere om det er bekreftet eller avkreftet smitte. I tillegg kan man registrere om smitten er uavklart.

Slik ser det nye verktøyet ut i bruk

Det nye verktøyet markerer automatisk status på pasientene og åpner for å legge til tilleggsopplysninger. Tidligere måtte alt dette gjøres manuelt. Pasientlistene i dette eksempelet er fiktive.

Foto: Skjermdump/Helgelandssykehuset

Forenkler smittesporing

I slutten av februar ble det påvist koronasmitte ved Ullevål sykehus.

Omtrent på samme tid samarbeidet det Bodø-baserte e-helseselskapet DIPS med engelske og kinesiske utviklere.

Målet var å gjøre det enklere å spore og registrere smitte.

Bjørn Næss, DIPS

Seksjonsleder Bjørn Næss i DIPS er en av dem som står bak det nye programmet.

Foto: DIPS

– Vi lurte på om vi kunne gjøre noe for helsetjenesten i denne situasjonen, sier seksjonsleder Bjørn Næss i DIPS.

De sendte en e-post til Oslo universitetssykehus om programmet. Noen dager senere pågikk det full smittesporing etter utbruddet på Ullevål.

Noe senere demonstrerte DIPS løsningen sin.

– Å bygge e-helseløsninger på bakgrunn av åpne plattformer og muligheten for internasjonalt samarbeid er fremtiden for gode e-helseløsninger.

– Det blir også til slutt bedre for vår helsetjeneste i Norge, mener Næss.

Den første responsen fra sykehuset var at den nye løsningen ville ha spart dem for masse arbeid.

Gratis verktøy

Utviklingen startet så for fullt.

I tett samarbeid med det internasjonale miljøet delte de erfaringer. Noen av de klokeste hodene fra blant annet England, Kina, Slovenia og Australia drodlet ideer på nett.

Etter kun et par uker rullet Helse Nord verktøyet ut i sykehusene i Nord-Norge.

– Det er enormt tilfredsstillende å se hvor effektivt plattformen vi har utviklet og miljøet rundt responderer, sier Bjørn Næss.

DIPS er allerede en stor leverandør av e-helseløsninger. De leverer pasientjournalsystemer og andre verktøy til norske kommuner og sykehus.

Til sammenligning ser det gamle verktøyet(Dips Classic) slik ut.

Pasientjournalsystemet DIPS Classic brukes i dag av alle sykehusene i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Pasientlistene i eksempelet er fiktive.

Foto: Skjermdump/Helgelandssykehuset

Da koronaviruset dukket opp, så de et behov for et system som også fanget opp pasienter med risikofaktorer eller smitte.

Selskapet selv sier det er en selvfølge for dem å ta samfunnsansvar i krisen.

– Vi har svart på myndighetenes oppfordring til dugnad. Vi har derfor utviklet og gitt bort ulike Covid-19-spesifikke løsninger til helsesektoren, sier medisinsk direktør i DIPS, Thomas Smedsrud.

Vil bli enda viktigere i tiden fremover

Samtidig som koronapandemien går sin gang, tror også Heidi Johansen i Helse Nord at verktøyet vil bli viktigere i den kommende tiden.

Heidi Johansen, Helse Nord

Heidi Johansen i Helse Nord mener at verktøyet vil være mer verdifullt etter som pandemien fortsetter.

Foto: Helse Nord RHF

– Jo flere med mistenkt smitte av koronavirus, jo mer krevende er det å holde oversikt.

– Det ville vært veldig krevende å se helheten med de gamle systemene. Der måtte vi har gjort mer manuelle registreringer, sier hun.

Hun tror også at en slik type verktøy vil kunne gi mer effektiv registrering og oppfølging av pasienter med også andre diagnoser.

– Fremtiden vil nok være mye mer i tråd med dette verktøyet. Det er helt klart at dette kan ha en overføringsverdi til også andre områder, sier Johansen.

Kan bli lettere å sammenligne resultater

Medisinsk direktør Thomas Smedsrud i DIPS mener også at slike verktøy kan ha en verdi for å sammenligne data på tvers av landegrensene.

DIPS, Thomas Smedsrud

Medisinsk direktør, Thomas Smedsrud, tror også denne måten å registrere smitte på vil kunne bidra til enklere deling av data senere.

Foto: DIPS

Grunnlaget for kodingen i programmet var et resultat av samarbeid med kolleger i Storbritannia og Kina.

De var tidlig ute med modeller for å registrere tilfeller av koronavirus.

– Dette kombiner med den tverrfaglige kompetansedelingen og tette samhandlingen med kundene våre var nøkkelfaktorer for at vi kunne levere dette verktøyet så raskt.

– Gjennom dette kan vi levere gode løsninger effektivt og presist, sier han.