Hopp til innhold

Dette er en "brakkerigg"

Her er den mye omtalte "brakkeriggen", som viste seg å være en gedigen hestevogn til en million kroner. Se flere bilder

Fesil-saken hestevogn

Her er hestevognen som ble til en brakkerigg.

Foto: Politiet

- Jeg gjorde bare som jeg fikk beskjed om, sa importøren av hestevognen da han forklarte seg i Rana tingrett torsdag.

I fakturaen ble hestevogna oppført som brakkerigg.

Hestevogn

Her er det plass til fem voksne personer og fire hester.

Foto: Politiet

I saken står fem personer tiltalt for korrupsjon, og for å ha brutt moms- og regnskapsloven.

Retten startet den fjerde dagen med å se på video, og en forklaring på hvordan hestevogna er bygd opp, og hvilke bruksområder den har.

 Blant annet viser den tiltalte importøren hvordan vogna også kan brukes til anleggsvirksomhet.

Også importøren fakturerte det som skulle være en hestevogn, som en brakkerigg.

Fiktive fakturaer er sentrale i saken, men importøren mener han ikke har gjort noe galt, og hadde grunn for å tro at vogna ikke bare skulle brukes til transport av hester, men også til anleggsvirksomhet.

Hestevogn

Helsfliset bad.

Foto: Politiet

Telefon

Konsernsjefen tok telefonisk kontakt med importøren av hestevona, høsten 2004. Henvendelsen gjaldt å levere en hestevogn med plass for fire hester, og fem voksne personer.

Han undersøkte om det var mulig å bygge en slik vogn. Når det etterhvert viste seg å kunne la seg gjøre i Canada, fikk han konsernsjefens godkjenning for å sette igang. Det forelå imidlertid ikke noen kontrakt mellom de to.

Hovedårsaken til at vogna ble forsinket var at blant annet at akslinger, og bremsesystemet ikke kunne leveres, og man måtte helt til New Zealand for å finne det.

Ferdig i 2005

Vogna ble levert fra fabrikken ble levert i oktober 2005. I og med at vogna var av en helt ny type visste vi ikke om den ble godkjent i Norge, dette var årsaken til at man fortsatt ikke skrev noen kontrakt, sa importøren i retten torsdag.

Konsernsjefen sa han var innvolvert i et firma i Mo i Rana kalt Mo Bygg & anlegg, og at han mente at fakturaen burde sendes dit.

Det ble gjort, men siden fakturaen innholdt opplysninger om en hestevogn kom den i retur med ønske om å endre ordlyden.

Fakturaen ble endret til å gjelde brakkerigg, og ettersom hengeren kan brukes i anleggsvirksomhet, tvilte jeg ikke på at noe var galt.

- Da ny faktura ble sendt, ble den betalt med en gang, og jeg har siden da ikke hørt noe fra konsernsjefen eller andre i saken, sa importøren.

Hestevogn

Fem voksne personer kan sove i den romslige vogna.

Foto: Poltiet

Visste lite

Importøren sa videre i sin forklaring at han ikke hadde noen kjennskap til verken Fesil, eller Mo bygg & anlegg, men forsto det slik at det var en slags kobling mellom de to selskapene, og at de kanskje også var datterselskaper.

På spørsmål fra dommeren om han ikke var redd for å tape penger når det ikke var skrevet kontrakt, sa importøren at han ikke var i tvil om at konsernsjefen kunne gjøre opp for seg.

I og med at dette var en helt ny type henger, og jeg ikke kunne garantere at den fikk godkjenning i Norge, måtte jeg ta den risikoen.

- Jeg hadde var imildlertid aldri i tvil at jeg skulle få pengene mine tilbake, sa importøren.

Reagerte du ikke da du fikk beskjed om å forandre fakturaen til brakkerigg, spurte dommer Roald Tørrissen.

- Nei, så lenge hengeren også kan brukes til anleggsvirksomhet, og firmaet som mottok fakturaen heter Mo bygg- og anlegg reagerte jeg ikke på det, sa importøren av hestevogna.

Hestevogn

Fem voksne personer kan sove i den romslige vogna.

Foto: Poltiet

Telefonsamtale

Tidligere økonomissjef ved Fesil Rana metall, sa han for første gang hørte om hestevogna, i en telefonsamtale hvor konsernsjefen ba om et lån.

- Vi fant det vanskelig å kunne innfri et slikt ønske.

Etter dette hørte ikke økonomisjefen noe før han i juni ble innkalt til et møte hvor konsernsjefen, verksdirektøren, innehaveren av Mo Bygg & anlegg, og han selv deltok.

- Her fikk vi vite at hestevogna ville komme i september, og at innehaveren av byggefirmaet skulle finansiere vogna, men Fesil måtte stille med en form for garanti.

Økonomisjefen skal i dette møtet ha sagt at Fesil ikke kunne se hvordan selskapet skulle kunne stille noen form for sikkerhet. Det ble imidlertid en diskusjon om hvordan man skulle løse saken, og dermed ble vi enige om at det skulle utstede en fiktiv faktura på lån av en brakkerigg.

I sin forklaring sa økonomisjefen videre at han ikke visste hvem som var arkitekt bak de fiktive fakturaene, og hvordan transaskjonene skulle gjøres.

- Vi var fire personer til stede på møtet, og hvem som konkret kom med ideen vet jeg ikke. Tanken var at fakturaen skulle utstedes, og så reverseres innen samme momsperiode. Men slik gikk det ikke, fortsatte økonomisjefen.

 

Hestevogn

Hesteavdelingen.

Foto: Politiet

- På kanten

- Var du aldri i tvil om at dere var i ferd med å gjøre ulovlig? ville dommer Roald Tørrissen vite

- Jo, jeg var klar over at dette var på kanten av det som er lov, men i og med at meningen var at hele transaksjonene skulle være oppgjort, og reversert i løpet av kort tid, mente jeg at vi kunne gjøre denne transaksjonen. Når så ikke hengeren kom som avtalt begynte ting å gå galt, og det var ikke med lett hjerte jeg skrev under momsoppgaven.

Aktor Tom Bertil Eriksen

Aktor Tom Bertil Eriksen.

Foto: Frank Nygård / NRK

 

- Tjente 2 mill i året

- Jeg følte aldri at det var noen fare for at ikke konsernsjefen skulle kunne betale tilbake lånet til Fesil. Han hadde en årsinntekt på rundt to millioner, og jeg kunne ikke tenke meg til at han kunne gjøre seg til skurk for rundt 10 prosent av årsinntekten, sa den tidligere økonomisjefen.

- Da jeg fikk beskjed om at vogna hadde blitt dyrere enn forventet, og at det kunne bli snakk om et ytterligere avdrag til innehaveren av Mo bygg & anlegg ble jeg nesten oppgitt. Jeg følte imidlertid at bordet fanget, og gikk med på at det ble laget en ny fiktiv faktura. Imidlertid var vogna nå kommet til Norge, og jeg trodde dermed at pengene ville bli tilbakebetalt, og at problemene skulle bli løst.

 

Revisor vendte tommelen ned

I april ble økonomisjefen oppringt av konsernsjefen, som fortalte at Mo bygg & anleggs revisor ikke hadde godkjent transaksjonene, og ville ha råd om hva han skulle gjøre. Økonomisjefen ga beskjed om at alle transaksjoner måtte reverseres, men det gikk lang tid, og det skjedde ikke noe konkret før 2. mai.

Da møtte økonomisjefen innehaveren av Mo bygg & anlegg. På dette møtet blir alle fakturaer reversert, og det ordnes opp i kontraktsforholdene som bandt Fesil til forholdene rundt kjøpet av hestevogna.

 

Retten tar nå pause til mandag klokken 12.