NRK Meny
Normal

Vågan sin torsk

Mot blå bakgrunn, en sølvtorsk. Til og med en ekte lofotskrei. Optimistisk fremoverbøyd. Med skjegg.

Svolvær i Lofoten

Svolvær, Lofotens hovedstad, og kommunesenter i Vågan.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Det er Vågan sitt kommunevåpen. Godkjent av kommunestyret den 30. mars 1973.

– Da var jeg tre år. Jeg kan derfor ikke gi noen levende beskrivelse om hvordan det var. Kommunevåpenet ble tegnet av Hallvard Tretteberg, som var førstearkivar i Riksarkivet, forteller ordfører Eivind Holst.

Litt senere på året i 1973 ble kommunevåpenet ordnet på av kunstneren Dagfinn Bakke, fordi man kom til at finnene på torsken var for firkantede. Og følgelig ikke nær nok virkeligheten.

«Lofotens hovedstad»

Vågan sitt kommunevåpen

Vågan sitt kommunevåpen.

Kommunesenteret i Vågan er Svolvær, lysets by som man der ynder å kalle seg. Lofotens hovedstad, i gamle dager krongods og ladested, handelssentrum og væreiersamfunn.

Et betydelig fiskevær, særlig i den tida ble rodd Lofotfisket i åpne båter. I dag et moderne lite bysamfunn med hurtigruteanløp og innfallsport for en stadig økende turisttrafikk. Kommunevåpenet står sterkt i innbyggernes bevissthet.

I Kabelvåg planlegges bygging av et verdensarvsenter for Lofotfisket. Det har navnet SKREI, og prosjektleder Audun Aanes synes det er helt på sin plass at det er skreien som er Vågans kommunevåpen.

– Det er jo den fisken vi har levd av i alle, alle år. Fra steinalderen og fram til nå. Og som skal bety noe i mange, mange år framover. For det første er det et fint kommunevåpen. Og for det andre er det et fantastisk symbolstrek kommunevåpen som Vågan har, sier Audun Aanes.

Kommunevåpenets framtid

Ordfører Eivind Holst med Vågan sitt kommunevåpen

Ordfører Eivind Holst med Vågan sitt kommunevåpen.

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Men hva om Lofoten skulle bli en kommune. Hva da med Vågan sitt kommunevåpen. Ordfører Eivind Holst har ingen problemer med å se for seg at skreien også skal være det framtidige kommunevåpenet for en eventuell storkommune i Lofoten.

– Kommunesammenslåing er en kime til mye diskusjon, og selvfølgelig vil spørsmålet om et framtidig kommunevåpen være kime til en slik sak. At at man enten blir enig om å bruke et eksisterende kommunevåpen eller enes om å skape et nytt.

Personlig er jeg åpen for begge. Som god våganværing vil jeg jo hevde at vi har et fantastisk kommunevåpen. Og at det bør kunne bestå, sier Eivind Holst.

Lofotfisket

Lofotfisket har spilt en avgjørende rolle i Vågans utvikling. Ikke uten grunn at torsken, eller lofotskreien, er motiv i Vågans kommunevåpen.

Foto: Hammerstad, Svein / SCANPIX