Bø og sin halve båt

En halv båt med mast og råseil i sølv på svart bunn. Våpenskjoldet til Bø henspeiler på kommunens værharde beliggenhet og sagnet om Draugen.

Draugen, slik Theodor Kittelsen har framstilt han.

Draugen, slik Theodor Kittelsen har framstilt han.

Bø sitt kommunevåpen.

Bø sitt kommunevåpen.

Opprinnelig var det en hel båt Bø ville ha da arbeidet med kommunevåpenet startet i 1984. Men ettersom Nordland fylkeskommune allerede hadde sikret seg den hele båten, måtte Bø ta til takke med en halv båt. Som mer Draugen sin båt.

Ifølge folketrua er Draugen et gjenferd av en fisker som har mista livet på havet, og som aldri fikk fred, fordi han ikke er gravlagt i kristen jord. Han seiler rundt i en halv båt, med en skinnhatt på hodet, som ikke er noe hodet, men en tangvase med rødglødende øyne.

Men i Bø har Draugen også en positiv funksjon, som et varsel om dårlig vær på havet, understreker ordfører Sture Pedersen fra Høyre.

Draugens positive side

– Draugen kan jo vær så mangt. Noen tenker på skrekk og gru når dens navn nevnes. Men Draugen er også mye brukt gjennom som tegn på usikkert vær på havet. Trua på Draugen har i så måte vært en slags pådriver til at folk skaffet seg god kunnskap om forskjellige værtegn, sier Sture Pedersen.

Ordfører Sture Pedersen er ikke i tvil om at folket i Bø kjenner stolthet til kommunevåpenet. I hvert fall de som vet hvordan det ser ut.

– Må gjøre det bedre kjent

Ordfører Sture Pedersen i Bø med ordførerkjedet der Bø sitt kommunevåpen har den sentrale plassen.

Ordfører Sture Pedersen i Bø med ordførerkjedet der Bø sitt kommunevåpen har den sentrale plassen.

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

– Jeg tror nok spesielt den eldre garde i kommunen vår har rimelig kontroll over det. Denne aldersgruppa vet at kommunevåpenet vårt har med fiskeriene, med båt og eventyr på gjøre. Men når det gjelder de yngre er jeg litt mer usikker, sier Pedersen.

Han mener uansett at man i Bø må bli flinkere til å gjøre symbolet på kommunen bedre kjent.

– Jeg bærer det på meg hver dag. Ofte får jeg spørsmål rundt dette. Og når jeg er ute og besøker eldre folk har jeg også på meg ordførerkjedet. Da føler jeg en stolthet fra befolkninga om at vi har et flott kommunevåpen og et flott ordførerkjede, sier Sture Pedersen.

Det snakkes om ny kommunestruktur i landet vårt med færre antall kommuner. Hva om Bø må slå seg sammen med andre kommuner, til en storkommune. Og hva da med Bø sitt kommunevåpen? Ordfører Sture Pedersen er ikke helt åpen for den tanken.

– Den sentraliseringa vi ser i dag er ikke til det beste. La gå at vi ikke har vært dyktig nok til å fornye oss med andre typer næringsvirksomhet enn primærnæringen knyttet til fiske og jordbruk. Men uansett er det fiskeriene som er bærebjelken i et hvert kystsamfunn. Jeg kan i hvert fall betrygge Nordlands befolkning og Bøs befolkning om at det er ingen som skal klare å sentralisere bort vårt kommunevåpen, sier Sture Pedersen.

Nordlyset danset på himmelen i morgentimene i Bø i Vesterålen (Sandvika) 25.09.2015

Nordlyset danset på himmelen i morgentimene i Bø i Vesterålen i september i år.

Foto: Line Kristiansen