Hopp til innhold

Det som skjer to timer etter at dette bildet er tatt, har aldri skjedd før

– Det har aldri skjedd noe i nærheten av eksplosjonen i Drevja i desember i fjor. Den er helt unik, viser rapporten som ble lagt fram i dag.

Lastebil full av sprengstoff i brann ved Drevja i Nordland

TO TIMER FØR: Eksplosjonsstedet i Drevja like før eksplosjonen. Her ser vi at det brenner i lastebilen. Det skal gå 2,5 timer før lastebilen eksploderer.

Foto: DSB

20 bygninger og flere kjøretøy gikk til himmels da lastebilen fylt med kjemikalier for å blande sprengstoff begynte å brenne og senere eksploderte i en steinbrudd på fylkesvei 254 i Vefsn 17. desember i fjor.

Giganteksplosjonen i Drevja var like kraftig som bomben som rystet regjeringskvartalet 22. juli.

Skader på lastebilen

Basert på vitneutsagn og bilder konkluderer DSB med at brannen mest sannsynlig startet i det elektriske anlegget nede på høyre side av chassiset på lastebilen. Dette området på bilen hadde materielle skader etter en elgpåkjørsel.

Foto: DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i snart ett år jobbet for å finne et godt svar på hva som skjedde da det begynte å brenne i en lastebil under veiarbeidet denne desemberdagen.

I dag la DSB fram rapporten, og konklusjonen er ikke entydig. Ifølge DSB var det veldig spesielle betingelser som gjorde at brannen førte til en eksplosjon.

Brannen varte i 2,5 timer før det eksploderte.

– Det er umulig å sette to streker under svaret på akkurat hvilke betingelser som trigget at brannen førte til en eksplosjon. Det er en av de tingene det er vanskelig å gi et eksakt svar på, sier senioringeniør Gry Haugsnes i DSB til NRK.

Basert på vitneutsagn og bilder konkluderer DSB med at brannen mest sannsynlig startet i det elektriske anlegget nede på høyre side av chassiset på lastebilen.

– Vi tror det var en feil i det elektriske anlegget på bilen som gjorde at den begynte å brenne, sier senioringeniør Haugsnes.

Dette området på bilen hadde materielle skader etter en elgpåkjørsel.

Lastebilen ble spredd utover et stort område

STORT OMRÅDE: Det ble funnet fragmenter fra lastebilen over et stort område. Den lilla firkantet er lastebilens opprinnelige posisjon.

Foto: DSB

Unik i verdenssammenheng

Ifølge DSB er denne eksplosjonen unik i verdenssammenheng.

Etter eksplosjonen er lastebilen borte

Slik så stedet ut hvor lastebilen stod etter eksplosjonen.

Foto: DSB

– Det er første gangen akkurat dette skjer. Ved brann i slike biler tidligere, har man kunnet slukke brannen.

Skal man komme til bunns i eksplosjonsgåten vil det ifølge DSB kreve spesifikk kunnskap om hvilke konsekvenser brann i mobile enheter for produksjon av sprengstoff kan få.

– Til tross for at disse bilene brukes overalt, har det aldri vært en liknende hendelse, sier hun.

1000 kilo TNT

Ifølge DSB kan eksplosjonen sammenliknes med en eksplosjon på opp mot 1000 kilo TNT. Eksplosjonen førte til store skader i området, og bilen med blandeutstyret for sprengstoff ble nærmest pulverisert.

– Stoffene som brukes til å produsere eksplosiver, kan under spesielle forhold eksplodere. I Drevja fikk man en langvarig brann, og da kan denne typen kjemikalier eksplodere. Det skjer imidlertid svært sjelden, sier Haugsnes til NRK.

Her startet brannen

I dag gjorde statens vegvesen klar til ny sprenging i steinbruddet der en lastebil med 15 tonn sprengstoff gikk i lufta og raserte en rekke hus og bygninger på tirsdag.

DSB vurderer det som sannsynlig at det er en sammenheng mellom feil på det elektriske anlegget og brannen.

Det ble gjort forsøk på å slokke brannen, uten hell. Etter avsluttet slukkeforsøk ble anleggsområdet og bolighus i nærområdet evakuert. Politi og brannvesen ble kontaktet og ankom stedet.

Etter om lag 1,5 time brant det på bakken og foran bilen og etter 2 timer hadde brannen omsluttet hele bilen og førerhytten var sannsynligvis utbrent. De siste 5 minuttene, fra ca. 2 timer og 21 minutt og frem til eksplosjonen ble brannen betydelig intensivert.

Brannen i lastebilen varte i 2,5 timer, før den eksploderte klokken 15.24.

20 bygninger og flere kjøretøy gikk til himmels da lastebilen begynte å brenne og senere eksploderte. Takstmenn regnet seg i etterkant fram til at de omfattende skadene beløp seg til om lag 60 millioner kroner.

(artikkelen fortsetter under)

Forsikringsselskapet Eika på eksplosjonsstedet i Drevja

20 bygninger og flere kjøretøy gikk til himmels da lastebilen begynte å brenne og senere eksploderte.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Omfattende etterforskning

DSB har vurdert skadeomfanget på bebyggelsen, intervjuet vitner og analysert rystelsesmålinger. Eksplosjonen ble registrert av en målestasjon i Bardufoss – flere hundre kilometer unna.

Et førtitalls personer ble evakuert fra området da lastebilen tok til å brenne og politiet opprettet en sikkerhetssone med radius på én kilometer.

Da grisebonde Steinar Jakobsen slapp inn til gården sin hvor de 1.500 grisene hans hadde vært isolert i ett døgn, fryktet han at grisene hadde fått i seg glassbiter fra de utblåste vinduene i fjøset. men til alt hell hadde de aller flest unngått glasskårene. 20 griser var ikke like heldige og måtte avlives.

Vil ha regelendringer

Etter Drevja-ulykken foreslår DSB en rekke tiltak som skal bidra til at en slik ulykke ikke skjer igjen.

– Dersom det hadde vært mulig å sette to strek under svaret, kunne man gjort tiltak for å hindre at dette skjer igjen. Når det ikke er mulig er det viktig for oss å gå ut med forslag til tiltak overfor myndigheter og bransjen som tar sikte på å snu alle steiner for å redusere risikoen for at tilsvarende ulykker, sier senioringeniør Gry Haugsnes i DSB. Her er lista over tiltak:

  • Endret praksis ved søknad om tilvirkning.
  • Oppfølging av avvik identifisert ved dokumenttilsyn.
  • Vurdere behov for regelverksendringer
  • Vurdere mulige brannforebyggende- og brannbekjempende- tiltak
  • Vurdere behov for helhetlig vurdering av risiko for mobil produksjon av sprengstoff.
  • Innhente spesifikk kunnskap.
Created by InfoDispatcher

Sprengstoff tilsvarende ett tonn TNT eksploderte, da en lastebil som ble brukt til å blande sprengstoff til bygging av en ny vei, begynte å brenne.

Forsikringsselskapet inspiserer skadene etter eksplosjonen i Drevja.