NRK Meny
Normal

Det går mot brudd i fylkesrådet

Høyre går trolig ut av fylkesrådet i Nordland i dag etter en langvarig strid om kommunereformen. Dermed står Arbeiderpartiet og KrF igjen i Nordlands toppledelse.

stream fylkesrådet i Nordland

Høyres fylkesgruppe sitter nå i møte for å diskutere om hvorvidt Oddleif Olavsen og Beate Bøe Nilsen skal tre ut av fylkesrådet. Dersom det blir brudd, vil fylkesrådet trolig fortsette som et mindretallsråd fram mot valget til høsten.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Foto: NRK

– Alt avhenger av hva som kommer fram på gruppemøtet som foregår nå. Jeg legger til grunn av rådet fortsetter. Vi har lagt fram en sak som er viktig for Nordland. Dette handler om hvor styringen av Nordland skal ligge, og da forventer jeg at partiene i rådet står sammen. Vi kan ikke ha forskjellige oppfatninger, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Følg fylkeskommunens egen direktesending under.

– Ingen hyggelig situasjon

KrF som har en plass i fylkesrådet stiller seg lojalt bak fylkesrådets innstilling.

– Dette er ingen hyggelig situasjon, men KrF stiller seg bak fylkesrådets innstilling. Så får andre partier velge hva de ønsker å gjøre, sier Peter Walseth i KrF.

Fylkestinget skal i dag behandle fylkesrådets innstilling om kommunereformen – som også handler om hva fylkeskommunen skal være i framtiden.

Etter det NRK erfarer har saken ført til at samarbeidet mellom Høyre, Arbeiderpartiet og KrF, som sitter sammen i fylkesrådet har nådd et bristepunkt.

Høyre vil legge ned

På nasjonalt plan har Høyre og Frp sagt klart og tydelig at de ønsker å legge ned det regionale forvaltningsnivået. De andre partiene er delt i synet på om de ønsker større regionkommuner til erstatning for dagens fylkeskommuner, eller å beholde dagens fylkeskommuner.

Fylkesrådet i Nordland, som består av Ap, Høyre og KrF kom 21. januar med en enstemmig innstilling som hegner om fylkeskommunen. Blant annet heter det at «Fylkestinget i Nordland kan ikke støtte forslaget om at store kommuner skal kunne overta videregående skoler eller kollektivtrafikk». Rådet krever også at Nordland videreføres som egen region.

Alternativt forslag

De to Høyre-representantene i rådet Oddleif Olavsen og Beate Bø Nilsen stemte også for rådets innstilling. Dette skal ha falt Høyre-gruppen på fylkestinget tungt for brystet. I et gruppemøte mandag skal 10 av 12 representanter gått inn for å støtte en alternativ innstilling som Høyre og Fremskrittspartiet har utarbeidet sammen. Dette forslaget skal være i tråd med regjeringens holdning.

Dagfinn Olsen, som leder Frp-gruppa i fylkestinget er ikke overrasket over at Ap og Høyre vil bryte samarbeidet.

– Dette er ikke uventet. Høyre har lenge ønsker å tre ut av rådet, sier Olsen.

Har tillit på fylkestinget

Dersom Høyre forlater fylkesrådet, skal ifølge det NRK kjenner til ikke bety at hele rådet rakner. Arbeiderpartiet og KrF skal fortsatt ha tillit i fylkestinget.

Historien om et varslet brudd

Samarbeidet mellom Ap og Høyre i fylkesrådet skal ha hanglet i lengre tid. Ifølge kilder NRK har snakket med skal begge partier lett etter en sak som er et brudd verdig. Årsaken er den kommende valgkampen, hvor de to partiene ikke ønsker å gi inntrykk at de går til valg sammen.

Brudd i 2013

Bruddet kommer bare to år etter at det nåværende fylkesrådet tiltrådte 7. oktober 2013.

Da gikk SV ut av rådet og det ble inngått en ny samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Høyre og KrF. I februar 2013 gikk Høyre inn med Beate Bø Nilsen (H) som fylkesråd for plan og økonomi og Oddleif Olavsen som ny fylkesråd for utdanning i tillegg til at han ble nestleder i fylkesrådet. I oktober samme år ble Tomas Norvoll (Ap) ny fylkesrådsleder etter at Odd Eriksen trakk seg fra toppjobben.

Vil fjerne fylkeskommunen

Høyre- og FrP-regjeringa vil legge fram et forslag om en omfattende reform og sammenslåinger av dagens 428 kommuner innen 2017. I valgkampen før forrige stortingsvalg lovte de også å fjerne fylkeskommunen som forvaltningsmyndighet.

De andre partiene er delt i synet på om de ønsker større regionkommuner til erstatning for dagens fylkeskommuner, eller å beholde dagens fylkeskommuner.

I en spørreundersøkelse gjennomført av InFact for NRK i desember svarer godt over 40 prosent av de spurte at de ønsker å fjerne fylkeskommunen som forvaltningsmyndighet. Viljen er størst blant velgerne til Høyre, Venstre og SV.

Ap: – Stor avstand

Nylig avgåtte Ap-nestleder Helga Pedersen har tidligere uttalt at det er stor avstand mellom regjeringen og hennes parti på dette feltet.

– Vi har sagt nei til regjeringens bruk av knappe tidsfrister, nei til å bruke inntektssystemet som et tvangsmiddel mot kommunene og nei til tvangssammenslåing, sa hun til NTB 15. april.