Hopp til innhold

Det eldste hurtigruteskipet må kanskje pensjoneres

Fra 2020 kreves det at båter i kystruten skal være tilrettelagt for rullestolbrukere. Men MS «Lofoten» er vernet og kan ikke bygges om.

MS Lofoten på Trondheimsfjorden

MS Lofoten ble erklært verneverdig av riksantikvaren i 2001, og det er derfor ingen selvfølge at skipet kan endres på.

Foto: Jon Rokseth

Siden 1964 har skipet gått jevnt og trutt langs norskekysten vår. Det er den eldste og minste av hurtigruteskipene. For mange er MS «Lofoten» selve symbolet på hurtigruta og samferdselshistorien mellom Bergen og Kirkenes.

Men nye krav til universell utforming kan pensjonere den gamle traveren når den nye anbudsperioden trer i kraft fra 2020.

Krever heis for rullestolbrukere

Det kreves blant annet at skipene i hurtigrutetrafikk skal være tilpasset rullestolbrukere. For å oppfylle kravene trengs det heis om bord. Men siden skipet er vernet av Riksantikvaren, så er det ikke sikkert Hurtigruten vil få tillatelse til å installere en heis.

– Det vil være et veldig stort inngrep. Siden det er trangt ombord må man bygge om veldig mye. Men man fjerner seg også fra den opprinnelige funksjonen som båten hadde, og de spesifikasjonene den var bygd etter, som var typisk for perioden, forklarer rådgiver hos Riksantikvaren, Haavard Stavaas.

Ifølge han vil en eventuell søknad for en sånn ombygning sitte langt inne å få aksept for.

Vurderer om de skal søke på anbudet

Hurtigruten ønsker ikke å kommentere saken, og begrunner det med at de er inne i en prosess der de vurderer om de skal søke på det nye anbudet som gjelder fra 2020.

Men i anbudsdokumentene fra samferdselsdepartementet står det tydelig at det er et ufravikelig krav at fartøyene i kystruten skal ha heis. Det kan i verste fall føre til at Hurtigruten ikke kan bruke MS «Lofoten» i ordinær hurtigrutetrafikk fra 2020.

– Et av de siste vinduene til en æra i hurtigrutetrafikken

Lofoten er en populær båt blant kystnostalgikere fra hele Europa. Det er den siste hurtigruta som peker tilbake mot det opprinnelige. Og mange vil derfor reise med den.

– Dagens MS «Lofoten» ble som en av få båter bygd i Norge i etterkrigstida. Den største endringa sammenlignet med tidligere hurtigruteskip var at dampmaskinen var byttet ut med dieselmotoren. Ellers er innredningen fulgt de samme hovedprinsippene som var vanlig for etterkrigsskipene, med førsteklasse midtskips og andreklasse akterut. Sånn sett er det ett av de siste vinduene vi har til en æra i hurtigrutetrafikken.

Hurtigruteskipet MS Lofoten gjenoppstår i gammel stil, etter ombygging ved Fiskerstrand verft.