NRK Meny
Normal

Danner nytt selskap for å klare gigantutbygging

SKS og Helgeland Kraft skal danne et nytt selskap for kraftutbygginga av Smibelg-Storåvatn på Helgeland.

Smibelgvatnet i Rødøy

MASSIV KRAFTUTBYGGING: Prosjektet skal dekke strømforbruket til 10.000 husstander og er den største kraftutbyggingen siden 2004. Her ser vi Smibelgvatnet i Rødøy, som er tenkt å være det ene av to hovedmagasin.

Foto: Per A. Sperstad

– Vi har brukt lang tid på å bearbeide og forberede prosjektet. Dette er et stort økonomisk løft, og vi konkluderte tidligere i år at det ikke var mulig å bygge ut alene. Derfor søkte vi samarbeid med Helgeland Kraft, og er nå enig om å danne et nytt felleskontrollert AS hvor vi eier 50 prosent hver, opplyser konsernsjef Steinar Pettersen i SKS til NRK Nordland.

Han legger ikke skjul på at avgjørelsen har vært vanskelig.

Det er stort løft selv om vi er to som står sammen. Selv halve beløpet er en stor sum. Det er usikre tider både i forhold til strømpris og elsertifikater. Men dersom man skal over til et grønt regime, må vi ta slike utbygginger.

Største siden 2004

Dette blir den største kraftutbygginga i Norge på over 10 år, og er beregna å koste 1,3 milliarder kroner. SKS fikk konsesjon for utbygging utbygging av vannkraftverkene Smibelg og Storåvatn i kommunene Rødøy og Lurøy i 2012.

Det nye selskapet skal i utgangspunktet samarbeide om dette konkrete kraftverket.

– Hva framtiden vil bringe av andre ting, vet man aldri, men per nå er planen å realisere dette prosjektet.

10.000 husstander

Utbygging av kraftverkene vil kunne produsere 200GWh, tilsvarende årlig strømforubruk for 10 000 husstander.

Smibelg og Storåvatn ligger på hver sin side av fjorden Gjervalen sør for Melfjorden, i Rødøy kommune. SKS Produksjon AS står bak planene om utbygging. Selskapet eies av det regionalt forankrede kraftselskapet Salten Kraftsamband AS.

Krafta ut på markedet i 2019

Pettersen tror på en rask byggestart.

– Det er kun et forbehold, og det går på finansiering utover egenkapitalen. Det håper vi at vi skal få avklart ganske raskt. Målsettingen er oppstart allerede i mai. Etter planen er det 4,5 års byggetid. Holder det, skal vi være på nettet med kraften i 2010.

Rana tingrett fastsatte i fjor en erstatning til grunneierne på totalt 36 millioner kroner.

Grunneiere kan velte milliardutbygging, SKS, Øyvind Kraft
Grunneiere krever erstatning fra SKS

21. oktober 2013 startet andre del av en rettssak i Rana tingrett. Der skal erstatningene til grunneiere og reindriftsnæringen avklares. I og med at SKS fikk konsesjon til kraftutbygging, fikk de også tillatelse til å ekspropriere grunnen i området. Ettersom de ikke har kommet til enighet med grunneierne om erstatningsbeløp, har dette altså havnet i retten. Her er tre av de 60 grunneierne: Fra venstre Eystein Albertsen, Ellen Karin Kolle og Geir Vatne.