Brøt likestillingsloven

Bispedømmerådet i Sør-Hålogaland brøt likestillingsloven da en sogneprest ikke fikk en jobb fordi hun er kvinne. Det sier Likestillings- og diskrimineringsombudet, skriver Vårt Land. Kvinnen hadde mest utdanning og erfaring, men fikk ikke jobben fordi det allerede var en kvinnelig prest i sognet. Bispedømmerådet anker ombudets avgjørelse. Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.