Hopp til innhold

Åpner eget kommunalt «koronasykehus»: – ​​​​​​​ Vi ligger et hestehode foran andre kommuner

Bodø kommune og Nordlandssykehuset oppretter 20 sengeplasser for korona-pasienter. Målet er å unngå at smittede legges inn på ordinært sykehus.

Kommunesykehus i Bodø

Bodø kommune og Nordlandssykehuset får altså sammen og oppretter en egen avdeling for koronasyke på Sølvsuper.

Foto: Bodø kommune

I Bodø er det påvist åtte tilfeller av koronasmitte. Ingen av dem er smittet i Norge.

– Det er kjempeviktig. Hele Nord-Norge er i en særdeles gunstig stilling i forhold til andre steder – spesielt Oslo, sier kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen.

I Bodø er det heller ingen tegn til spredning blant dem som har oppholdt seg i kommunen.

Det er en unik sjanse, mener kommuneoverlegen.

– Hvis vi står på videre og alle er solidariske, har vi en historisk sjanse til å få denne kurven ganske så flat framover. Det er det vi vil oppnå.

Kommuneoverlegen sier Bodø ligger et hestehode foran andre norske kommuner når det gjelder å unngå smittespredning.

Dersom situasjonen eskalerer vil flere tiltak bli iverksatt. Men først skal altså et helt nytt kommunehospital stables på beina.

20 sengeplasser

Sølvsuper

20 sengeplasser ved sykehjemmet Sølvsuper er frigjort til det nye koronahospitalet.

Foto: Bodø kommune

Det nye hospitalet for korona-pasienter får plass på Sølvsuper helse- og velferdssenter i Bodø, og starter med 20 sengeplasser.

Det er en avtale mellom sykehuset og kommunen som har gjort kommunehospitalet mulig.

– De pasientene som ellers ville blitt lagt inn på øyeblikkelig hjelp på døgntilbudet i kommunen, skal nå legges inn på Nordlandssykehuset. Dermed fikk kommunen ledig både lokaler og kapasitet ved Sølvsuper, sier kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen.

Børstet støv av gamle planer

Kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen

Hele Nord-Norge er i en særdeles gunstig stilling i forhold til andre steder – spesielt Oslo, sier kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen.

Foto: Bodø kommune

Tanken om et kommunehospital er ikke ny. Allerede under svineinfluensaen i 2009 hadde Bodø kommune planene klar for et slik tilbud.

– Tanken er at pasienter som er for syke til å være hjemme, men likevel ikke har behov for å legges inn på sykehus, skal inn her.

Kommuneoverlegen understreker at innbyggere som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme.

Og ikke gå tilbake på jobb før de har vært symptomfrie i en dag.

– Men så det noen av disse som vil være så dårlige at de normalt sett ville gått til fastlegen. De ønsker vi å holde borte fra fastlegen.

De skal ringe legevakta isteden. Dersom det er nødvendig med mer enn en telefonkonsultasjon, vil pasienten først bli tatt inn på en egen legevakt for luftsmitte.

Bodø oppretter egen luftveislegevakt

Sølvsuper åpner koronaavdeling

Flere ansatte ved Sølvsuper står nå klare til å jobbe på det nye kommunehospitalet i Bodø.

Foto: Bodø kommune

Bodø kommune går nemlig også i gang med å opprette en egen legevakt som kan ta imot personer med akutte luftveissymptomer.

Planen er at luftveis-legevakten skal være oppe å gå i løpet av de nærmeste dagene, men her må vi ta forbehold om at vi har alt av personell og utstyr tilgjengelig.

Personer med behov for helsehjelp skal oppsøke den nye legevakten, som ligger på det gamle tannlegekontoret ved Alstad barneskole i Bodø.

– Dersom det viser seg at det trengs behandling, blir de henvist videre til kommunehospitalet, sier Hagen.

Det blir også et tilbud til pasienter som skulle ha fått dialyse ved sykehuset.

– Hvis pasienter som er avhengig av dialyse skulle bli koronasmittet, vil vi ikke ha dem inn på sykehuset hvis vi kan unngå det, sier Hagen.