Hopp til innhold

Politiet: – Får stadig inn meldinger om folk som bryter karantenereglene

Myndighetene får mange henvendelser om brudd på karantenebestemmelsene, og ungdom som fester og har sammenkomster er en gjenganger. – Vi er redd folk tar for lett på det, sier politimester.

Heidi Kløkstad

– Det er liten vits i å stenge skolene hvis de samme folkene møtes i andre lokaler, sier politimester Heidi Kløkstad ved Nordland politidistrikt.

Foto: Ola Helness / NRK

Politiet i Nordland går nå ut med et tydelig budskap om at brudd på karantenebestemmelsene er straffbart.

– Vi er bekymret for at noen tar for lett på dette. Politiet får stadig inn meldinger fra publikum om folk som bryter karantenereglene, sier politimester Heidi Kløkstad.

Straffbart

Fram til nå har det vært litt uklart hvilken reaksjon som vil kunne komme fra politiet i slike tilfeller, det er nå blitt klart. Brudd på karantene er straffbart.

– Det kan få rettslige konsekvenser for dem som bryter disse – det straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder, sier Kløkstad.

Karantene er besluttet for dem som potensielt kan spre smitte. For folkehelsen er det utrolig viktig at det ikke skjer.

Foreldre må være obs

Kløkstad sier de kommer med en særlig henstilling til foreldre.

Heidi Kløkstad

–Vi er bekymret for at noen tar for lett på dette, sier politimester Heidi Kløkstad ved Nordland politidistrikt.

Foto: Sveinung Ystad

– Det er veldig viktig at foreldre bruker tid på å forklare sine ungdommer betydningen av at de følger råd og regler i forbindelse med koronasituasjonen. Fester og sammenkomster må utsettes, sier hun.

Alle som er i karantene skal selvsagt etterleve det, men dette skal også følges av andre.

Det er liten vits i å stenge skolene hvis de samme folkene møtes i andre lokaler, sier hun.

I den vanskelige situasjonen hele samfunnet nå står i, ønsker ikke politiet å bruke ressurser på å springe etter folk som ikke følger reglene for karantene.

– Det burde være unødvendig å fortelle det, langt mindre måtte følge det opp. De som bryter karantenekravene utgjør dermed både en helsemessig fare for andre, og de bidrar til at politiets ressurser brukes til denne type oppdrag i stedet for andre mer prekære oppgaver vi har for å sørge for folks trygghet, sier hun.

Kommunene blir kontakter

Også kommuner går ut og oppfordrer innstendig folk om å overholde karantenebestemmelsene. Hadsel kommune er en av dem som sier de blir kontaktet om brudd på karantenebestemmelsene.

– Det har kommet inn en del bekymringsmeldinger som gjelder mulige brudd på karanteregler. Henvendelser om ungdom som fester og har sosiale sammenkomster ser vi på som grove overtramp, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin.

Lege Ingebjørn Bleidvin

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin sier legekontorene får henvendelser om karantenebrudd.

Foto: Privat

Hadsel kommune hadde selv sin helse- og omsorgssjef Marion Celius i karantene fordi mannen hennes er smittet av korona. Hadsel har pr. nå tre smittede tilfeller og ingen som er smittet i sitt nærområde.

Ennå.

Ikke skap dårlig stemning

Bleidvin sier at de også får henvendelser om turister som er i området og om lokalbefolkning som publikum tror eller vet skal oppholde seg i karantene.

– Det er viktig at man vet forskjellen på karantene og hjemmeisolasjon. Og så må man tenke på at man ikke alltid vet om de ulike situasjonene til den enkelte slik at vi ikke får en masse skulig og dårlig stemning, sier han.

Det er for eksempel ikke slik at alle turister som er ute og går ikke har lov å gjøre det. Her er folkehelseinstituttets regler for hva man kan i de ulike situasjonene.