Hopp til innhold

Reduserte frafallet i videregående drastisk – resultatene vekker nasjonal oppsikt

Antall elever som dropper ut av skolen har gått kraftig ned med nyvinning i videregående skole. Nå sprer prosjektet seg nasjonalt.

Precious Uwadiae tror elevene kommer til å være takknemlig for hjelpa senere i livet.

Precious Uwadiae tror elevene kommer til å være takknemlig for hjelpa de har fått fra nærværsteamet senere i livet.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Bodin videregående skole har satt ned et «nærværsteam».

Dette inneholder både helsesykepleier, oppfølgingstjenesten og rådgivere som skal være tilgjengelig for både elever og lærere.

Resultatene er gode:

Frafall av elever ved Bodin videregående skole gikk ned fra seks til under én prosent etter omorganiseringen av elevtjenesten.

– Tanken er å jobbe mer tverrfaglig og samlet rundt elever som trenger tilrettelegging, forklarer Ragnhild Holmen Waldahl ved Nordlandsforskning.

– Vi er mange elever her, men alle blir sett. Det synes jeg er et av de største plusspoengene til skolen, sier elev Rikardo Buschorn.

Nå skal samme modell tas i bruk ved flere andre skoler her i landet.

Slik oppstod ideen

Ideen om et nærværsteam oppstod ved Bodin videregående skole i Bodø.

De har jobbet lenge med å få forskjellige fagområder til å jobbe sammen til det beste for eleven.

Det har fungert over all forventning, forteller en av initiativtakerne, rådgiver Ronny Olsen.

Elevene Rikardo, Nicole og Precious er glad for at de blir sett på Bodin videregående skole.

Elevene Rikardo, Nicole og Precious er glad for at de blir sett på Bodin videregående skole.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Før vi startet nærværsteamet droppet seks prosent av elevene ut. Etter noen få år, hadde vi rekordlave én prosent frafall. Nå har dette stabilisert seg på to prosent, forteller Olsen.

Han sier nøkkelen er å komme tidlig på banen for å se hva som er vanskelig for eleven:

– Alle vet nok at dette er viktig, men det handler om å få det fra ord til handling. Og vi må utnytte de ressursene vi allerede har på en bedre måte.

Nasjonalt hadde 14,9 prosent av dem som startet på videregående i 2011, sluttet innen fem år. Dette ifølge en faktasjekk Faktisk publiserte i 2018.

Underviser andre

Bodin har reist rundt på skoler i flere fylker for å veilede hvordan andre kan starte opp et slikt team:

– Det er selvfølgelig artig at et lokalt tiltak gjør at vi får veilede skoler i fire fylker og lært andre de hvordan de kan drive et nærværsteam.

Resultatene var så interessante at flere forskere har koblet seg på.

Frafall av elever ved Bodin videregående skole gikk ned fra seks til under en prosent etter omorganisering av elevtjenesten, sier Ronny Olsen.

Nærværsteamet har fungert over all forventning, ifølge en av initiativtakerne, rådgiver Ronny Olsen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

I tre år har Nordlandsforskning, Universitet i Bergen og Oxford Research studert fenomenet. Det har også skoler i de fire fylkene Nordland, Troms og Finnmark, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Dette forteller forskingsleder ved Nordlandsforskning Ragnhild Holmen Waldahl.

– Vi ser at de skolene som følger malen til Bodin har større sannsynlighet for at flere gjennomfører skolegangen.

Det at ikke helsesykepleier og oppfølgingstjenesten ikke er lokalisert på skolen, mens rådgivningstjenesten er det, fører til at det ikke er så lett å jobbe sammen.

– Det er noe med å anerkjenne hverandres kompetanse og utnytte denne, tror Waldahl.

Viktig å bli sett

Elevene ved Bodin føler de får den hjelpa de har behov for og at det er godt å kunne støtte seg til teamet.

Resultatene var så interessante at flere forskningsmiljøer har, studert fenomenet, sier Ragnhild Holmen Waldahl ved Nordlandsforskning.

Ragnhild Holmen Waldahl ved Nordlandsforskning sier det er viktig å anerkjenne hverandres kompetanse og utnytte den.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Jeg har hørt og opplevd selv at teamet er svært tilgjengelig, uansett hvor stort eller lite problemet er, sier en av elevene ved skolen, Precious Uwadiae.

Hun forteller at alle vet om teamet og elevene blir oppsøkt personlig dersom det er noe som er galt.

– At vi får en personlig melding gjør at den blir veldig vanskelig å se bort fra, sier Uwadiae og legger til:

– Det kan være det som skal til for å få elevene til å fortsette i videregående skole. Jeg tror at dette er noe vi kommer til å være takknemlig for senere i livet.