NRK Meny
Normal

– Myndighetene opptrer useriøst

Biskopen i Sør-Hålogaland går hardt ut mot det han kaller uprofesjonell og useriøs behandling av konvertitter.

Biskop Tor B. Jørgensen

Biskop Tor B. Jørgensen mener Norge bør revurdere sin praksis når det gjelder retur av konvertitter til land som ikke godtar religionsbytte.

Foto: Susanne Lysvold / NRK

Biskop Tor B. Jørgensen mener Norges behandling av konvertitter er uforsvarlig.

I et brev sendt til Utlendingsnemnda (UNE) og utenriksministeren hudfletter han UNEs håndtering av konvertitter som blir returnert til land som ikke godtar religionsbytte.

«Å velge seg bort fra islam og gå over til en annen religion er både juridisk, religiøst og sosialt "umulig" og forbundet med livsfare (...) Denne virkeligheten er det på høy tid at Norge og UNE tar inn over seg» skriver biskopen i brevet.

– Utrolig hvordan dette har blitt håndtert

Vårt Land og Nettavisen skrev i slutten av mars om iranske Behrooz Zendehdel som i januar ble tvangsreturnert fra Norge til Teheran i Iran.

Zendehel kom til Norge i 2008 og ble døpt i pinsemenigheten. Han var aktivt medlem i menigheten mens han oppholdt seg i landet.

Konvertering kan straffes hardt av dagens myndigheter i Iran. Etter islamsk sharialov er det dødsstraff for en som endrer sin religion fra islam til en annen religion.

Grunnet konverteringen skal han ha blitt fengslet i Teheran ved ankomst. Han ble løslatt med meldeplikt etter noen dager, men flyktet da fra landet i frykt for videre forfølgelse. Zendehel befinner seg nå i Tyrkia.

Det er hovedsaklig på bakgrunn av denne saken biskop Tor B. Jørgensen har kontaktet Utlendingsnemnda og utenriksministeren med krav om å få avklart situasjonen for mannen.

– Det er helt utrolig hvordan håndteringen av denne saken har vært, sier biskopen til NRK.no.

Tor B. Jørgensen

Biskop i Sør-Hålogaland, Tor B. Jørgensen hudfletter UNEs håndtering av den konverterte iraneren Behrooz Zendehdels sak.

Foto: Ola Helness / NRK

– Hvordan skal en flyktning kunne rapportere noe til UNE?

I intervju med Vårt Land sier UNEs informasjonssjef at verken Behrooz Zendehel eller hans fullmektige har meldt inn overgrep til UNE etter ankomst i Teheran.

Dette er ett av punktene biskop Jørgensen reagerer på.

– Hvordan forestiller UNE seg at en ensom flyktning som lever under de vanskeligste forhold, fysisk og psykisk i et fremmed land, skal kunne melde noe som helst til UNE i Norge, spør han.

Biskopen mener dette virker direkte ansvarsfraskrivende fra UNEs side.

«Og meg bekjent har ikke Behrooz Zendehdel lenger noen fullmektig. Juridisk assistanse med fullmektig stanser vel normalt når saken er avsluttet, og det ble den, meg bekjent, etter UNEs endelige avslag», skriver Jørgensen.

Jørgensen vil ha Zendehel til Norge så raskt som mulig, og mener UNE i denne saken bør benytte seg av muligheten til å utstede et klasse D visum.

– Jeg håper ønsket om dette blir tatt til følge slik at han kan komme tilbake til Norge.

I går fikk Behrooz Zendehdel legge frem sin sak for FNs høykommissær for flyktninger. Utfallet av saken er foreløpig ikke kjent.

– Ikke fare for forfølgelse

Seksjonssjef Lars Erik Andersen i UNE understreker at hver sak vurderes individuelt.

– UNE mener ikke det er slik at enhver som konverterer fra islam risikerer forfølgelse av den grunn. Noen konvertitter får beskyttelse i Norge, andre ikke. Hver sak vurderes individuelt, og i Zendehdels sak fant en enstemmig nemnd at det ikke var fare for at han ville bli forfulgt ved retur. UNE er ikke kjent med hva som har skjedd etter at han ble returnert, men registrerer at det har fremkommet ulike versjoner om dette i ulike medier, sier Andersen.

– Må styrke den religionsfaglige kompetansen

Biskopen mener også at Norge bør revurdere sin praksis når det gjelder retur av konvertitter til land som ikke godtar religionsbytte.

– En faglig vurdering av seriøsiteten i en konvertering krever kompetanse, og det finnes flere eksempler på at religiøs omvendelse blir underkjent, og at folk ikke blir trodd.

Han mener også at det skorter på kompetansen om hvilken behandling returnerte konvertitter kan vente seg i sine hjemland.

–Hva er det som faktisk skjer når de sendes hjem? Det kan gå bra, det har vi sett eksempler på, men man må forutsette at med noen kan det gå dårlig, og da må de få bli i Norge, sier Biskopen.