Betaler på husleie tre år etter at hun flyttet ut – nå endrer kommunen praksis

I tre år har Madina Umarova betalt på husleie for en kommunal bolig hun har flyttet ut av. Nå varsler kommunen at de vil rydde opp. – Fantastisk, jubler Madina.

Madina Umarova

LEIEAVTALE KOSTET DYRT: Madina Umarova fikk hjelp da hun kom til Norge. Etter hvert ble kommunen hennes største problem.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Forrige uke fortalte NRK historien om enke og tobarnsmor Madina Umarova. Hun betaler husleie og strøm tre år etter at hun måtte flytte ut av den kommunale leiligheten hun leide i Vågan kommune i Lofoten.

– De sa at dersom jeg ikke flyttet, ville det komme politi og kaste meg ut. Jeg svarte at jeg har to barn, men fikk høre at det var mitt problem, fortalte Umarova.

Hun fikk beskjed om at hun måtte betale husleie og strøm ut den tre måneder lange oppsigelsestiden, samt erstatte tre garderobeskap. Totalsummen kom på over 30.000 kroner. En sum Umarova fortsatt betaler ned på.

Det kommunale boligforetaket Vågan Eiendom svarte at kommunen har et sosialt ansvar, men at foretakets rolle er å forvalte boligene etter forretningsmessige prinsipper.

Sjupunktliste

Denne uka møttes politikerne som utgjør det nye rødgrønne flertallet i kommunestyret. De har laget ei liste med sju strakstiltak.

Ett av dem er å flytte deler av ansvaret for leietakere i kommunale leiligheter. Ansvaret skal heller ligge hos helse- og sosialutvalget eller andre avdelinger i kommunen.

Ordfører Frank Johnsen (Sp) sier at både systemet og rutinene i Vågan eiendom skal endres.

– Vi har lagt opp våre rutiner på en måte som kanskje har rammet de vi ikke ønsker skal bli rammet.

Johnsen sier det skal gjøres et vedtak hver gang en leietaker inngår avtale om nedbetaling.

– Vedkommende skal ha en klagerett ut fra vedtaket. Hvis man klager, skal kravet stoppes inntil klagen er behandlet.

– Vil en slik ordning bli gitt tilbakevirkende kraft til Madina Umarova og andre som har opplever problemer?

– Vi har bedt styret om å gå gjennom de sakene til dem som i dag betaler tilbake til Vågan kommune.

– Fantastiske nyheter

Madina Umarova

Madina Umarova er enslig tobarnsmor og betaler fortsatt på husleia fra oppsigelsestida, tre år etter at hun flyttet ut.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Madina Umarova synes dette er fantastiske nyheter.

Hun er forsørger to barn alene. Selv om hun er i jobb er det dyrt og vanskelig å ha en løpende tilbakebetalingsavtale.

– Jeg er veldig glad for at jeg fortalte min historie. Dette kan endre måten kommunen gjør ting på. Jeg hadde det veldig vanskelig i perioden da jeg flyttet fra leiligheten.

Flytte ansvar

Daglig leder Bjørn-Tore Nergård i Vågan Eiendom var til stede på møtet. Han påpekte at Vågan Eiendom ikke hadde noe ønske om å overta det boligsosiale ansvaret. Men de fikk det likevel for noen år tilbake.

Bjørn Tore Nergård

Bjørn-Tore Nergård er daglig leder i Vågan Eiendom.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Det er vanskelig når vi både skal være huseier og hjelpeinstans, sier han.

Tøft boligmarked

NRK har skrevet flere saker om boligsituasjonen i Lofoten. Leiemarkedet enkelte steder er så presset at folk sliter med å finne egnet bolig.

Blant annet gjør korttidsleie og Airbnb det vanskelig for skoleelever, studenter og lærlinger å finne hybel til skolestart. Også andre sliter med å finne seg bolig.

Styreleder Kjell Einar Kristiansen i Vågan Eiendom er fornøyd med at det sosiale ansvaret nå flyttes over til kommunen.

– Det er fornuftig. Det er ikke naturlig at de ansatte i Vågan Eiendom skal ha det sosiale ansvaret. Vi må flytte det til folk som har spesiell kompetanse på feltet.