Ber Lysbakken få barna hjem

Ordfører Arnfinn Ellingsen på Røst krever at likestillingsministeren tvinger fram ei løsning.

Kari Ann Volden med tvillingene

Disse vil ordfører Arnfinn Ellingsen ha hjem til Røst raskt: Kari Ann Volden med tvillingene Adrian og Mikael.

Foto: Privat

Det er nå 10 måneder siden Kari Ann Volden fra Røst reiste til India for å ta imot de to etterhvert mye omtalte surrogatfødte tvillingene Adrian Rene og Mikael Andreas.

Men tidligere i høst fikk Volden endelig avslag på sin søknad om adopsjon av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I et brev til Likestillingsdepartementet ber nå ordfører på Røst, Arnfinn Ellingsen, om at minister Audun Lysbakken viser handling.

- For mange av oss som har vært engasjert i saken, oppleves vedtaket som inhumant og urimelig i forhold til barna. Tvillingene er statsløse og ”rettsløse” og de er totalt forsvarsløse i en alder av 10 måneder. Ingen har juridisk rett til å ivareta barnas tarv. De vil lett kunne bli offer for tilfeldigheter eller det som verre er.

Viser til Haag

Ellingsen viser til Haagkonvensjonen som har pålagt landene som har godkjent konvensjonen å ta hensyn til barnas beste, et arguement som myndighetene tidligere har avfeid.

- Jeg kan ikke se at dette hensynet er ivaretatt på forsvarlig vis i begrunnelsen for avslaget.

- Det sies i brevs form fra Direktoratet at ”de finnes ingen rettspraksis på dette området. Spørsmålet har heller ikke tidligere vært vurdert av forvaltningen”.
Det sies også i brevet fra Bufdir. at ”Vi finner at vesentlige samfunnshensyn her veier tungt for å avvise søknaden, og også at de veier tyngre enn hensynet til de konkrete barna saken gjelder”.

LES OGSÅ: Nordlandspolitikere vil ha Volden hjem

Arnfinn Ellingsen, ordfører Røst. Foto: Scanpix

Arnfinn Ellingsen, ordfører Røst, ber Likestillingsminister Audun Lysbakken ta grep

Foto: HANDOUT / SCANPIX

- Det er sjokkerende og oppsiktsvekkende at et direktorat får seg til å sette en slik formulering på brevark med Direktoratets brevhode. Har vi henfalt til at prinsipper som ikke er prøvd rettslig jfr. ovenforstående, betyr mer enn forsvarsløse barn i en ytterst sårbar situasjon? Skal deres framtid bli på et eventuelt barnehjem i India eller som gatebarn, eller skal Norge i realiteten landsforvise Volden? Hvor er de gode tradisjonene Norge kan vise til ved å ivareta nordmenns tarv i utlandet?

- Loven var uklar

Ellingsen mener også at nåde bør gå for rett på grunn et uklart regelverk.

- Det er en alminnelig oppfatning at loven var uklar. Med det bakteppe kunne Volden umulig ha innrettet seg på annen måte.

Nå ber Ellingsen statsråd Audun Lysbakken bruke sin instruktsjonsmyndighet overfor Barne og familiedirektoratet. Lysbakken som tidlig i prosessen sa de ville gjøre det de kunne for Volden, men skiftet mening etter at det ble kjent at det ikke var Voldens egne egg som var blitt brukt. Dermed har ikke barna noen biologisk tilknyttning til Norge. Men Ellingsen mener Volden må få adoptere barna.

- Lysbakken må bruke sin instruksjonsmyndighet til å løfte saken ut av det vakum Direktoratet har plassert den i. Sørg for å få satt i gang en normal adopsjonsprosedyre raskt slik at Volden, som norsk statsborger bosatt i Norge med midlertidig opphold i India, får gjennomført en normal adopsjonsprosedyre, skriver Ellingsen i brevet.