Bellona: – Ufortjent å utpeke Rana som landets miljøversting

– Å utpeke Mo i Rana som den mest forurensede byen i landet er feil, og gir byen et ufortjent stempel, sier seniorrådgiver Olaf Brastad i miljøorganisasjonen Bellona.

Created by InfoDispatcher

Mo i Rana er verstingen i Norge når det gjelder forurensning i lufta. I 2012 ble grenseverdiene satt av staten vært overskredet 26 ganger.

Industribyen Mo i Rana i Nordland har i årevis vært plaget av svevestøv og høye utslipp av tungmetaller fra industrien. Lufta har enkelte ganger så forurenset at barnehagene sender ungene ut av byen for at de skal få frisk luft.

Bellona mener utfordringene med svevestøv, likevel ikke gir grunn til å kalle Rana for en versting.

Olaf Brastad, Seniorrådgiver, industri og avfall i Bellona

– Man kan ikke i dag gå rundt å si at Rana er verst i Norge. De dataene må i så fall være gamle, mener Olaf Brastad som er seniorrådgiver for industri og avfall i Bellona.

Foto: Bellona

– Det er å gå over streken. Man kan ikke i dag gå rundt å si at Rana er verst i Norge. De dataene må i så fall være gamle, mener Olaf Brastad som er seniorrådgiver for industri og avfall i Bellona.

Man skal bare tilbake til mars i år for å finne en rapport utført på oppdrag av Miljødirektoratet som viser til forurensingsproblemene i Rana.

Der kommer det frem at moseprøver gjort på 18 plasser i og rundt byen, viser at Mo i Rana fortsatt er en av landets mest forurensede byer. Bare noen dager etter kom en rapport også denne fra Miljødierktoraret som viste at Rana i 2016 hadde 29 dager hvor utslippet av svevestøv var for høyt.

Vil finne løsninger

Dette skremmer imidlertid ikke Olaf Brastad fra Bellona, som tror både industrien og kommunen vil finne løsninger på problemet.

– Det er klart man har utfordringer. Men jeg opplever jo at dette er et samfunn som har vilje til å gjøre noe med det. Industrien har signalisert hva de vil gjøre. Havna er positiv til landstrøm. Så får vi se hva som skjer med feiring av gater. Dette er jo Statens vegvesen og kommunens ansvar. Det er veldig viktig å fokusere på hva som er gjort. Spesielt de siste ti årene, sier Brastad.

I gang med tiltak

Celsa Armeringsstål, rana, mo industripark

Industriparken i Mo i Rana er en av flere årsaker til at byen er blant verstingene i Norge når det gjelder forurensning i lufta.

Foto: Lars Nehru Sand

I Mo industripark har man allerede satt i gang med flere tiltak for redusere utslippene. Bedriftene i parken tar dette på alvor, sier markedssjef Jan Gabor.

– Vi har en visjon om grønn industri i verdensklasse. Vi skal redusere utslipp både til vann og luft. Det viktigste vi gjør er å kommunisere dette ut, for det er åpenbart at det er del ulike oppfatninger av både problem og kilde.

Mo i Rana
Foto: NRK