Legger ned traumetilbud: – Jeg er helt paff

Styret ved Nordlandsykehuset har i dag enstemmig vedtatt å legge Enheten for traumelidelser, tross kraftige protester. Tidligere pasient Line Catrin Melbye sier hun er veldig skuffet over avgjørelsen.

Line Catrin Melbye

HAR KJEMPET FOR Å BEHOLDE TILBUDET: Tidligere pasient Line Catrin Melbye fra Mo i Rana sier hun ville vært uføretrygdet i dag hvis det ikke hadde vært for hjelpen hun fikk ved traumeenheten ved Nordlandssykehuset. I dag fikk hun beskjed om at enheten legges ned etter nyttår.

Foto: Frank Nygård / NRK

Torsdag vedtok et enstemmig styre ved Nordlandssykehuset å legge ned Enhet for traumelidelser.

Styret vedtok samtidig at Nordlandssykehuset skal konsultere seg med Helse Nord for å forsikre seg om at alle pasientene skal kunne få et godt tilbud.

– Tilbudet skal være godt og forsvarlig. Pasientene skal ikke behøve å bekymre seg. Hadde vi trodd at pasientene hadde grunn til å være engstelig, ville vi aldri gått videre med planene, sier Paul Martin Strand, administrerende direktør ved Nordlandssykehuset.

  • Les hele vedtaket lengre ned i saken

– Veldig trist

Tidligere pasient ved enheten Line Catrin Melbye fra Mo i Rana sto tidligere denne uka fram i NRK og fortalte at traumetilbudet har gitt henne et nytt liv. Når vi ringer henne for å meddele nyhetene om nedleggelse, finner hun nesten ikke ord.

– Jeg er helt paff. Jeg hadde faktisk ikke trodd at dette skulle skje. Jeg ble veldig trist nå.

Melbye opplevde traumer etter vonde opplevelser i oppveksten og slet i mange år. Til slutt fikk hun endelig den hjelpen hun trengte da hun ble innlagt ved Enheten for traumelidelser. At tilbudet nå skal legges ned mener hun er svært synd.

– Det betyr at andre ikke vil kunne få den hjelpen jeg har fått.

– Men nå skal jo pasienter få hjelp i nærmiljøet. Er ikke det bra?

– Nei, dessverre så har jeg liten tro på at det vil fungere. De vil aldri kunne klare å bygge opp et så robust tilbud som ved Enhet for traumelidelser.

styremøte Nordlandssykehuset

STYREMØTE: Nordlandssykehuset var torsdag samlet for å diskutere traumetilbudet ved sykehuset.

Foto: John Inge Johansen

Hjelp i nærmiljøet

Bakgrunnen for at Enheten for traumelidelser ved Nordlandssykehuset blir lagt ned fra 1.januar, skyldes både regionale og nasjonale føringer, opplyser Nordlandssykehuset i sine sakspapirer.

Enheten for traumelidelser behandler i dag pasienter som har opplevd overgrep, vold, omsorgssvikt og tortur.

Men i neste års budsjett ønsker Helse Nord å flytte ressurser fra sykehusnivå til DPS-nivå og Nordlandssykehuset vil få en rammereduksjon på 10.2 millioner kroner knyttet til psykiatri på sykehusnivå.

Planen er at traumepasientene som i dag behandles ved enheten istedet skal få et behandlingstilbud ved Distrikspsykiatriske sentre, Modum bad i Buskerud eller Viken i Troms.

– Hjelpen skal komme nærmere pasientene. Behandlingforløpet er basert på andre prinsipper, men det skal tilbys døgnopphold når det er nødvendig, sier Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset.

– Imponerende engasjement

Saken har skapt et voldsomt engasjement blant pasienter og flere fagpersoner.

Tidligere denne uka fortalte NRK om Hilde Kristin Soleng fra Storforshei som opplevde overgrep og omsorgssvikt i barndommen. Hun veide bare 35 kilo da hun ble lagt inn ved enheten i 2006. Det fikk hun endelig en diagnose og fikk møte likesinnede.

– Det vil være en katastrofe om tilbudet legges ned. Jeg tror ikke de vet hva de gjør, sa Soleng til NRK.no.

Hun fikk støtte fra Line Catrin Melbye fra Mo i Rana som var innlagt ved enheten i tre måneder.

– Hadde det ikke vært for det oppholdet ville jeg vært uføretrygdet, fortalte Melby. I dag er hun i full jobb.

Tillitsvalgt ved enheten, Katrine Eide sier hun er overrasket og rørt over engasjementet fra tidligere pasienter.

– Det er utrulig at så mange har stilt opp i media og utrykt sin mening i denne saken. Dette er en pasientgruppe som vanligvis har vanskelig for å hevde seg, så det er imponerende. Det sier jo noe om at tilbudet har fungert, sier Eide.

  • SE VIDEO:
Hilde Kristin Soleng ble utsatt for overgrep i barndommen. Nå kan tilbudet som reddet henne bli lagt ned. – Jeg tror ikke de vet hva de gjør.

– Jeg trodde jeg var schizofren, men holdt det hemmelig

Advarte sterkt mot nedleggelse

Også enkelte fagpersoner har talt mot en nedleggelse av traumetilbudet ved Nordlandssykehuset.

– Det vil bety en tragedie om tilbudet legges ned. Jeg tror ikke folk forstår hvor dårlig hjelp enkelte av disse personene får, hvis de ikke kommer til et spesialisert miljø, fortalte Arne Blindheim, psykologspesialist ved Senter for Krisepsykologi.

– Denne type traumebehandling er ikke noe som ligger i grunnutdanningen og er derfor en type kompetanse det tar lang tid å bygge opp. Da er det uforståelig at man vil legge ned et tilbud som fungerer så godt.

Fylkespolitikere gikk sammen

Onsdag gikk også fylkestingspolitikerne i Nordland sammen for å forsøke å utsette avgjørelsen om nedleggelse.

Samtlige partier uttalte da i et felles skriv at de var bekymret for at konsekvensene av en nedleggelse ikke var godt nok utredet.

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti på fylkestinget, Peter Eide Walseth, er skuffet over at de ikke ble hørt.

– Jeg er svært skuffet over at man ikke har brukt bedre tid på denne prosessen. Jeg tenker de burde hatt bedre utredninger på bordet, før de fattet en beslutning.

Legger ned etter nyttår

Men tross protester har styret ved Nordlandssykehuset altså vedtatt å legge ned traumenheten.

Her punktene i vedtaket:

  • Styret slutter seg til direktørens vurderinger og ber om at planarbeidet for avvikling av enhet for traumelidelser gjennomføres i tråd med den i saken, skisserte prosess.
  • Styret ber om at administrerende direktør konsulterer RHF før endelig effektuering slik at det er entydig avklart at sørge-for-ansvaret er ivaretatt i Nordland ved omstillingen av vedtaket.
  • Overtallige ansatte ivaretas i henhold til Hovedavtalen, i prosess med de foretakstillitsvalgte.
Nordlandssykehuset, psykiatri

STRIDENS KJERNE: Det er denne avdelingen ved Nordlandssykehuset som det kjempes om.

Foto: Øystein Nygård / NRK