Hopp til innhold

Barneministeren gir hver femte kommune stryk på barnevern: – Dette kan vi ikke godta

I Bodø ville ikke Høyre styrke barnevernet neste år, og lederen for tjenesten frykter at de må drifte ulovlig. Nå får lokalpolitikerne en kraftig pekefinger fra egen minister, som har gitt rødt lys til 75 kommuner i Norge.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) ber lokalpolitikerne i kommuner med rødt lys ta grep.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Barnevernet i 75 kommuner i hele landet får rødt lys av barneministeren. Her er det «betydelig risiko» for at lovpålagte krav til barnevernet ikke blir oppfylt, viser Barne- og likestillingsdepartementets nye trafikklys-system.

Nå ber barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) ordførere og rådmenn om å vise handlekraft.

– Det handler om reell vilje fra lokalpolitikerne, at man ønsker å gjøre barnevernet til en prestisjesak, og sørge for at det står høyt opp på dagsordenen i ethvert kommunestyre, sier hun til NRK.

Ifølge risikovurderingen som er presentert på Bufdirs nettsider, har nesten én av fem barnevernstjenester betydelige avvik, mens én av tre har mindre omfattende avvik.

Helleland ber nå lokale politikere om å ta tak og løfte kvaliteten, sørge for nok ansatte og for at tjenestene jobber godt sammen. Hun presiserer at godt barnevern gjøres også utenfor barnevernet.

rødt og gult lys barnevern bufdir

Flere store byer med rødt lys

Fem byer med over 50.000 innbyggere har fått rødt lys: Fredrikstad, Sarpsborg, Skien, Bodø og Tromsø.

Det skrev Aftenposten mandag, som meldte om saken først.

– Vårt nye «trafikklys» for barnevernet viser at halve Kommune-Norge ikke oppfyller kravene til å følge opp barn og unge. Det kan vi ikke godta, sier Helleland til avisen.

Kommunene er målt på om de innfrir tre lovpålagte krav og hvor store avvikene er fra å oppfylle dem:

  • Krav om uavhengig tilsyn av fosterhjem
  • Krav om barnevernets egen oppfølging og kontroll av fosterhjem
  • Brudd på tidsfristen i undersøkelsessaker

– Kjempeutfordring

75 kommuner fikk rødt lys, 158 kommuner fikk gult lys og har mindre omfattende avvik, eventuelt positiv utvikling siste år ifølge tallene presentert i Aftenposten.

Ida Pinnerød

Ida Pinnerød er ordfører i Bodø og kritisk til at det borgerlige budsjettet der det ikke ble bevilget mer penger til barnevern.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Blant disse kommunene er Bodø, hvor barnevernet opplever et enormt press.

– Vi har i tre år jobbet med å få Bodø ut av en dårlig situasjon i barnevernet hvor vi har hatt både fristbrudd og andre brudd på vårt ansvar. Det er ikke akseptabelt, sier Bodø-ordfører Ida Pinnerød.

Hun mener det er en utfordring at barnevernet ikke får økt bevilgningene med fem millioner kroner, slik rådmannen foreslo.

– Det er en kjempeutfordring, men vi må løse oppgavene uansett. Vi skal få frem konsekvensene av dette vedtaket overfor bystyret, sier hun.

I Nordland har disse kommunene fått rødt lys fra Bufdir: Rana, Meløy, Gildeskål, Fauske, Vågan, Bodø, Værøy, Røst, Evenes, Tjeldsund.

Barnevernet: – Kan ende med lovbrudd

Da et borgerlige budsjett ble vedtatt tidligere i år, ble det vedtatt at barnevernet ikke får fem millioner kroner i økning til neste år.

Barnevernsleder Arve Rolandsen i Bodø.

Antallet barn barnevernet i Bodø er involvert i har økt med 10 prosent siste året, forteller barnevernsleder Arve Rolandsen i Bodø.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Barnevernsleder Arve Rolandsen i Bodø sier de ender med å måtte bryte loven hvis de ikke får mer penger i neste års budsjett.

– Det kan bety at de som har rett på tjenester fra oss må vente, og det er ulovlig, sier han til NRK.

Bystyrerepresentant Jørgen T. Fjørtoft i Bodø Høyre sier det kan være aktuelt å snu i budsjettvedtaket, dersom det viser seg at man ikke kan løse utfordringene i barnevernstjenesten på noen annen måte.

– Barnevernet får samme bevilgning i 2019 som de hadde i 2018. De fem millionene som var foreslått økt fra rådmannens side var finansiert blant annet gjennom å kutte i utekontakten som er et svært godt forebyggende tilbud. Dersom det viser seg at barnevernet nærmer seg lovbrudd, må vi jo bare legge inn mer penger.

– Så det er altså aktuelt å snu?

– Kun dersom det viser seg at det ikke går an å løse på en annen måte, men vi tror det vil løse seg gjennom satsingen på forebygging, svarer Fjørtoft.

Kulturkvartalet i Bodø

I Bodø gikk Høyre sammen med Venstre, KrF og MDG ikke inn for å bevilge mer penger til barnevernet neste år.

Foto: Bodø kommune

NRK anbefaler