Enormt press på barnevernet: – Har aldri hatt så mange alvorlige saker

Barnevernet fikk inn nesten 30.000 bekymringsmeldinger i første halvår 2018. I Bodø greier de 70 ansatte ikke å ta unna alle sakene – fristbruddene øker.

Barnevernsleder Arve Rolandsen, Kristine Udnesseter og Maria Fjørtoft, til høyre fagleder Sissel Ras

FLERE BEKYMRINGSMELDINGER: Barnevernet i Bodø har aldri hatt så mange saker til undersøkelse som nå, sier barnevernsleder Arve Rolandsen i Bodø. Her sammen med saksbehandlerne Kristine Udnesseter og Maria Fjørtoft, til høyre fagleder Sissel Rask Sørensen.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Det er alvorlige saker om barn som blir utsatt for vold i hjemmet eller blir vitne til store konflikter mellom voksne i hjemmet, forteller fagleder Sissel Rask Sørensen.

Saksbehandlerne i barnevernet i Bodø opplever et voldsomt arbeidspress. Så langt i år har de fått inn 454 bekymringsmeldinger. 24 av dem har de ikke engang rukket å starte på.De har 120 saker til behandling – samtidig som det strømmer på med nye bekymringsmeldinger.

24 saker ligger nå på vent Bodø, saker som ikke har fått saksbehandler. Dersom disse sakene ikke undersøkes innen tre måneder, er det fristbrudd.

– Akkurat nå har vi ni brudd på tremånedersfristen, medgir barnevernsleder Arve Rolandsen.

Og det skjer samtidig som det er mange sykemeldinger, som følge av stort arbeidspress.

Tall NRK har hentet inn viser at det i hele landet kom inn vel 29 500 bekymringsmeldinger første halvår. Det er noen færre enn halvåret før, men også på landsbasis er det færre av meldingene som kan henlegges. Og antall fristbrudd øker.

Kommunenes halvårsrapportering om barnevern

1. halvår 2017

1. halvår 2018

Endring i antall

Antall mottatte meldinger

30641

29536

-1105

Antall behandlede meldinger

30303

29130

-1173

Antall henlagte meldinger

4987

4669

-

Andel henlagte meldinger av gjennomgåtte

16.5%

16.0%

-

Antall fristoversittelser

280

307

-

Andel fristoversittelser av gjennomgåtte

0.9%

1.1%

-

368 saker i år

I fjor sommer kunne barnevernet i Bodø glede seg over null fristbrudd etter mange år med fylkesmannen på nakken. Nå jobber de 70 ansatte igjen i motbakke. Så langt i år har de startet undersøkelser i 368 saker.

– Situasjonen er ganske krevende. Vi har åpnet flere undersøkelser enn vi noen gang har gjort tidligere. Innholdet i de meldingene er så alvorlige at de ikke kan henlegges, sier Rolandsen.

I saksbunkene ser han og kollegene en klar økning i saker der barn utsettes for vold.

Barnevernsleder Arve Rolandsen i Bodø.

BEINHARDE PRIORITERINGER: – Arbeidshverdagen i barnevernet er tøff. Med mange sykemeldinger, er det de saksbehandlerne som er igjen som må bære byrden som den sykemeldte kollegene skulle tatt på toppen av det de har selv, sier barnevernsleder Arve Rolandsen.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Det handler om fysisk og psykisk vold. Psykisk vold er vel så alvorlig som den fysiske volden, og som barn kan ta stor skade av, sier saksbehandlerne Kristine Udnesseter og Maria Fjørtoft.

De er svært bekymret for de sakene som ennå ikke har fått en saksbehandler.

– Vi kan aldri vite 100 prosent at det går bra når en sak står på vent og ikke har saksbehandler.

  • Sjekk Bufdirs oversikt over alt fra kvalitet og økonomi, til driften i de lokale barnevernstjenestene i hele landet

Selv om vi skal konsentrere seg om de sakene som allerede jobbes med, er det tungt å vite at vi ikke klarer å følge opp alt vi burde, forteller de ansatte.

– Vi ønsker å kunne skru av hverdagen når vi kommer hjem, men det er ikke alltid at det går.

Står ofte i stormen

Som i mange andre barnevernstjenester i landet er sykefraværet i Bodø høyt, oppe i 12 prosent. Det skyldes først og fremst et stort arbeidspress og mange alvorlige og konfliktfylte saker.

– Vi har ikke en ordinær jobb, slik man forestille seg at arbeidslivet er. Det er tøffe tak.

På landsbasis er denne yrkesgruppa spesielt utsatt for vold, trusler og hets.

– Jeg vil ikke si at hets og sjikane er årsaken til sykemeldinger. Men vi har flere saksbehandlere som står i alvorlige konflikter og store spenningsforhold – ikke bare mot klienter, men også advokater.

Til tross for den vanskelige situasjonen vil ikke Arve Rolandsen be om flere ressurser til barnevernet

– Jeg ønsker meg heller at alle som er sykemeldt tilbake i jobb.