Bane Nor undersøker reintragedie

Bane Nor vil undersøke hvor varslingskjeden svikta etter at mer enn 100 reinsdyr ble påkjørt og drept på kun få dager i forrige uke. – Det er tragisk. Vi har et samarbeid med reineierne og har laga systemer og rutiner for å forebygge reinpåkjørsler. Nå
undersøker vi hvorfor dette ikke har fungert godt nok, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor.