NRK Meny

Avinor prøver noe nytt i Bodø

For første gang velger Avinor å legge brann- og redningstjenesten ved en av sine flyplasser ut på anbud.

Bodø lufthavn

Transportkomiteen på Stortinget har åpnet for at private aktører kan spille en større rolle enn i dag i driften av Avinors flyplasser. Derfor ser Avinor det som naturlig å legge brann- og redningstjenesten i Bodø ut på anbud.

Foto: HÃ¥kon Jacobsen / NRK

Kilde: NTB

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Avinor skal fra og med 2018 ha gjennomført en omstilling som sparer selskapet for 600 millioner kroner i årlige driftskostnader. Som et ledd i det arbeidet legger de brann- og redningstjenesten ved Bodø flyplass ut i en offentlig anbudskonkurranse.

– Når vi gikk inn og gjorde en del analyser, så kom vi fram til at det ville være spennende å prøve noe nytt i Bodø, og forsøke en modell der vi setter ut disse tjenestene, sier lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen til NRK.

Transportkomiteen på Stortinget har åpnet for at private aktører kan spille en større rolle enn i dag i driften av Avinors flyplasser. Også Samferdselsdepartementet har utfordret Avinor på å tenke nytt, sier Tobiassen.

– Tradisjonelt har Avinor alltid hatt disse tjenestene selv. I den nye modellen kommer vil til å sitte med ledelsen og ansvaret, men selve utøvelsen blir satt ut på kontrakt.

Vil ha valgt leverandør på nyåret

Inger-Hilde Tobiassen

Lufthavnsjef i Bodø, Inger-Hilde Tobiassen.

Foto: Knut Haarvik / NRK

Avinor har fått i oppdrag å forberede en overtakelse av Bodø flyplass fra Forsvaret, og det er på bakgrunn av føringene som er gitt, at Avinor har valgt en helt ny driftsmodell som blant annet innebærer å hente inn tjenester eksternt.

Avinor vil dermed ha adskilt brann- og redningstjeneste og plasstjeneste, noe som gir mulighet for separate kontrakter.

– De som skal være leverandører vil være underlagt de samme forskriftene og det samme lovverket som vi har vært, poengterer lufthavnsjefen.

– Hvordan blir prosessen videre?

– Nå har vi først en prekvalifisering, før vi deretter kommer til å vurdere tilbud som kommer inn. Deretter vil vi ha valgt en leverandør på nyåret.

Fokus på kostnadseffektive løsninger

Divisjonsdirektør Avinor Margrethe Snekkerbakken i Avinor forteller at de i søken etter en fremtidsrettet organisasjon har vurdert nye driftsmodeller som tidligere ikke har vært forsøkt i Avinor, men som de har sett andre lufthavndrivere lykkes med.

Hun legger til at Avinor har hatt spesielt fokus på effektivitet og kostnader i denne prosessen.

– I utredningsarbeidet har vi sett betydelig spenn i kostnader mellom de ulike alternativene. Vi har vurdert utvalgte driftsmodeller opp mot sikkerhet, sårbarhet, skalerbarhet og stabil drift, forklarer Snekkerbakken.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.