Avinor prøver noe nytt i Bodø

For første gang velger Avinor å legge brann- og redningstjenesten ved en av sine flyplasser ut på anbud.

Bodø lufthavn

Transportkomiteen på Stortinget har åpnet for at private aktører kan spille en større rolle enn i dag i driften av Avinors flyplasser. Derfor ser Avinor det som naturlig å legge brann- og redningstjenesten i Bodø ut på anbud.

Foto: HÃ¥kon Jacobsen / NRK

Avinor skal fra og med 2018 ha gjennomført en omstilling som sparer selskapet for 600 millioner kroner i årlige driftskostnader. Som et ledd i det arbeidet legger de brann- og redningstjenesten ved Bodø flyplass ut i en offentlig anbudskonkurranse.

– Når vi gikk inn og gjorde en del analyser, så kom vi fram til at det ville være spennende å prøve noe nytt i Bodø, og forsøke en modell der vi setter ut disse tjenestene, sier lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen til NRK.

Transportkomiteen på Stortinget har åpnet for at private aktører kan spille en større rolle enn i dag i driften av Avinors flyplasser. Også Samferdselsdepartementet har utfordret Avinor på å tenke nytt, sier Tobiassen.

– Tradisjonelt har Avinor alltid hatt disse tjenestene selv. I den nye modellen kommer vil til å sitte med ledelsen og ansvaret, men selve utøvelsen blir satt ut på kontrakt.

Vil ha valgt leverandør på nyåret

Inger-Hilde Tobiassen

Lufthavnsjef i Bodø, Inger-Hilde Tobiassen.

Foto: Knut Haarvik / NRK

Avinor har fått i oppdrag å forberede en overtakelse av Bodø flyplass fra Forsvaret, og det er på bakgrunn av føringene som er gitt, at Avinor har valgt en helt ny driftsmodell som blant annet innebærer å hente inn tjenester eksternt.

Avinor vil dermed ha adskilt brann- og redningstjeneste og plasstjeneste, noe som gir mulighet for separate kontrakter.

– De som skal være leverandører vil være underlagt de samme forskriftene og det samme lovverket som vi har vært, poengterer lufthavnsjefen.

– Hvordan blir prosessen videre?

– Nå har vi først en prekvalifisering, før vi deretter kommer til å vurdere tilbud som kommer inn. Deretter vil vi ha valgt en leverandør på nyåret.

Fokus på kostnadseffektive løsninger

Divisjonsdirektør Avinor Margrethe Snekkerbakken i Avinor forteller at de i søken etter en fremtidsrettet organisasjon har vurdert nye driftsmodeller som tidligere ikke har vært forsøkt i Avinor, men som de har sett andre lufthavndrivere lykkes med.

Hun legger til at Avinor har hatt spesielt fokus på effektivitet og kostnader i denne prosessen.

– I utredningsarbeidet har vi sett betydelig spenn i kostnader mellom de ulike alternativene. Vi har vurdert utvalgte driftsmodeller opp mot sikkerhet, sårbarhet, skalerbarhet og stabil drift, forklarer Snekkerbakken.