Åpner for endring i råfiskloven

Norges Fiskarlag åpner for endringer i råfiskloven. I dag forhandler fiskere og kjøpere om vinterens torskepriser.

Myre fiskemottak

Det er rekordstore torskekvoter og det vil merkes.

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Industrien mener fiskerne har for stor makt i forhandlingene, men nå har fiskeri- og kystministeren satt ned er utvalg som skal se på endringer i Råfiskloven. Allerede nå signaliserer lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, at han er åpen for endringer i loven.

– Ordningen handterer dårlige, plutselige endringer i prisbildet ute i markedene, spesielt om prisen går ned, sier Nilsen. Det er kanskje greit at man ser på systemet og ser om det er muligheter for å forbedre det slik at alle parter kan leve med loven inn i fremtiden.

Reidar Nilsen, Norges Fiskarlag

Reidar Nilsen, Norges Fiskarlag

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Fiskerne "grunnlov"

Råfiskloven kalles fiskernes grunnlov fordi den er med å sikre at fiskerne får en avtalt pris når de leverer fisken. Fiskerne har derfor vært lite villige til å endre loven. Men loven har vært et irritasjonsmoment for fiskekjøperne fordi den etter deres mening ikke klarer å takle prisendringer i markedet.

Geir Ove Ystmark

Geir Ove Ystmark, direktør for politikk i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening,FHL.

Foto: Arkivoto: Gorm Kollestad, Scanpix

Og Geir Ove Ystmark, som er direktør for politikk i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening,FHL, mener Råfiskloven har skap et fiskermonopol.

– Fiskerne har for stor makt i forhandlingene. I dag er det en ordning der fiskerne eier salgsalgene og salgslagene har en entydig rett til å fastsette betingelser for hvordan handelen skal foregå. Det gjør selvsagt at maktforholdet mellom fiskerne og fiskeindustrien er skjev når det gjelder førstehåndshandelen.

Rekordhøye kvoter

Rekordstore torskekvoter og den økonomiske krisa i EU, gjør prisforhandlingene i dag vanskelige. Men Reidar Nilsen tror på en god sesong for fiskerne.

– Det blir en god vinter skal jeg fortelle deg, sier Nilsen.

Torskekvotene er rekordhøye i 2011, og mye fisk kan føre til press ute i markedene, mener industrien. Dessuten er kvotene på andre fiskeslag økt, som alaska pollock.