NRK Meny
Normal

Åpner for endring i råfiskloven

Norges Fiskarlag åpner for endringer i råfiskloven. I dag forhandler fiskere og kjøpere om vinterens torskepriser.

Myre fiskemottak

Det er rekordstore torskekvoter og det vil merkes.

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Industrien mener fiskerne har for stor makt i forhandlingene, men nå har fiskeri- og kystministeren satt ned er utvalg som skal se på endringer i Råfiskloven. Allerede nå signaliserer lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, at han er åpen for endringer i loven.

– Ordningen handterer dårlige, plutselige endringer i prisbildet ute i markedene, spesielt om prisen går ned, sier Nilsen. Det er kanskje greit at man ser på systemet og ser om det er muligheter for å forbedre det slik at alle parter kan leve med loven inn i fremtiden.

Reidar Nilsen, Norges Fiskarlag

Reidar Nilsen, Norges Fiskarlag

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Fiskerne "grunnlov"

Råfiskloven kalles fiskernes grunnlov fordi den er med å sikre at fiskerne får en avtalt pris når de leverer fisken. Fiskerne har derfor vært lite villige til å endre loven. Men loven har vært et irritasjonsmoment for fiskekjøperne fordi den etter deres mening ikke klarer å takle prisendringer i markedet.

Geir Ove Ystmark

Geir Ove Ystmark, direktør for politikk i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening,FHL.

Foto: Arkivoto: Gorm Kollestad, Scanpix

Og Geir Ove Ystmark, som er direktør for politikk i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening,FHL, mener Råfiskloven har skap et fiskermonopol.

– Fiskerne har for stor makt i forhandlingene. I dag er det en ordning der fiskerne eier salgsalgene og salgslagene har en entydig rett til å fastsette betingelser for hvordan handelen skal foregå. Det gjør selvsagt at maktforholdet mellom fiskerne og fiskeindustrien er skjev når det gjelder førstehåndshandelen.

Rekordhøye kvoter

Rekordstore torskekvoter og den økonomiske krisa i EU, gjør prisforhandlingene i dag vanskelige. Men Reidar Nilsen tror på en god sesong for fiskerne.

– Det blir en god vinter skal jeg fortelle deg, sier Nilsen.

Torskekvotene er rekordhøye i 2011, og mye fisk kan føre til press ute i markedene, mener industrien. Dessuten er kvotene på andre fiskeslag økt, som alaska pollock.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.