Hopp til innhold

AN tar Kunda-dommen til Strasbourg

Avisa Nordland aksepterer ikke Høyesteretts dom, som slår fast at avisen ærekrenket legen Rastislav Kunda og derfor må betale ham oppreisning på 400.000 kroner.

Jan-Eirik Hanssen

– Vi har hele tiden hevdet at dommen er et avvik fra praksis. Vi er uenige i premissene og konklusjonen i dommen, sier sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Det er styret i AN som har vedtatt å klage staten inn til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) etter at avisen i Høyesterett ble dømt til å betale kirurgen Rastislav Kunda 400.000 kroner i oppreisningserstatning, skriver Avisa Nordland.

– Denne saken har prinsipielle sider som det er viktig å få en uavhengig vurdering på. Høyesterett har grepet inn i ytringsfriheten, som må ligge til grunn for at norske medier får det arbeidsrommet de har krav på, når de på vegne av norske pasienter skal overvåke helsevesenet, sier sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen i Avisa Nordland til NRK.

Sjefredaktøren mener at avisen har en god sak.

– Nåløyet for å få tatt opp saken er trangt og det vil ta lang tid. Men etter tapet i Høyesterett har vi fått gjort flere uavhengige vurderinger som har styrket oss i troen på at vi har en god sak, sier sjefredaktøren.

Avisa Nordland ble dømt for ærekrenkelser i Salten tingrett, frikjent i Hålogaland lagmannsrett og endelig dømt i Høyesterett i desember i fjor.

Har kostet avisen dyrt

Når AN nå klager saken til Strasbourg er ikke kirurgen Rastislav Kunda lenger er en del av saken. Han beholder sitt erstatningsbeløp, uansett utfall av klagesaken for EMD.

– Nå handler det om at saken skal prøves prinsipielt. Vi vil få vurdert om norsk rett er i utakt med det som er gjeldende lov i Europa, sier sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen.

Han legger ikke skjul på at saken har kostet dyrt for Avisa Nordland.

– Det har kostet endel. Samtidig er det viktig å si at det kan ha sin pris når man skal stå fast på viktige prisipper. Da må man være villig til å betale prisen.

Det er advokat Trond Hatland fra advokatfirmaet Thommessen som skal forberede saken på vegne av AN.

Faksimile til sak om Rastislav Kunda

MASSIV DEKNING: Den første uka ble det publisert nesten 1000 saker om den såkalte kirurgiskandalen.

Foto: Faksimile fra Avisa Nordland og VG