Hopp til innhold

– Alvorlige mangler ved undervisninga på Storjord

Foreldre og lokalpolitikere i Tysfjord kjempa for skolen sin og vant. Men nå har Fylkesmannen i Nordland avdekka flere alvorlige mangler i undervisninga ved Storjord oppvekstsenter.

Storjord oppvekstsenter i Tysfjord bak et gjerde

Det er avdekka en rekke alvorlige brudd i undervisninga ved Storjord oppvekstsenter i Tysfjord. Blant annet får elevene for lite undervisning. Ungdomsskoleelevene får heller ikke tilbud om undervisning i obligatoriske fag.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Det kommer fram i en rapport fra Fylkesmannen i Nordland. Tilsynet ble gjennomført i slutten av november i fjor.

– Noen av funnene viser helt klart at rettighetene ikke er ivaretatt. Vi ser at det i noen fag mangler timer. Elevene får ikke det timetallet de trenger og skal ha, sier utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland, Guri Adelsten Iversen.

Guri Adelsten Iversen

Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland, Guri Adelsten Iversen, sier bruddene de har funnet ved Storjord oppvekstsenter i Tysfjord er alvorlige og må rettes opp.

Foto: kari skeie / nrk

Lista over ting som må rettes opp er lang. I sju hovedpunkter pekes det på lov- og regelbrudd i undervisninga ved Storjord oppvekstsenter i Tysfjord. Blant annet mener fylkesmannen at skolen ikke følger reglene som skal sikre at elever med spesielle behov blir fanget opp.

Vi ser at elever som trenger spesialundervisning ikke i god nok grad fanges opp. Det mangler også planer som skal vise hva disse elevene trenger, sier utdanningsdirektøren.

Av andre alvorlige mangler peker rapporten på at ungdomsskoleelevene ikke får nok undervisning i fremmedspråk. I tillegg til engelsk, skal skolen tilby ett av fremmedspråkene tysk, fransk, spansk eller russisk, men det gjøres ikke. Skolen tilbyr også kun ett valgfag, mens kravet er minimum to.

Lokalpolitikerne trosset administrasjonen

Tilsynsrapporten kommer etter en turbulent høst og mye medieomtale rundt Storjord oppvekstsenter.

Utgangspunktet var at rådmannen midlertidig ville flytte ungdomsskoleelvene til en annen skole i kommunen på grunn av lærermangel. Dette skapte så store protester blant foreldre og lokalpolitikere at elevene det gjaldt, ble holdt borte fra skolen og fikk hjemmeundervisning.

Etter flere kommunestyremøter, konkluderte flertallet av lokalpolitikerne i november med at skolen hadde fått tak i nok kvalifiserte lærerne og elevene kom tilbake.

Ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen (Ap), sier rapporten viser at lokalpolitikerne bør bli flinkere til å lytte til administrasjonen. Han mente sjøl at det var riktig å flytte ungdomsskoleelevene over til en annen skole.

– Administrasjonen mente at vi ikke hadde ressurser til å drive skolen forsvarlig. Vi ser nå at dette er avdekka av fylkesmannen, sier Johansen.

Tor Asgeir Johansen
Foto: Sander Andersen / NRK

Alvorlig, men mulig å rette opp

Tysfjord kommune har fått frist til 7. april med å rette opp bruddene. Hvis ikke vil fylkesmannen gi pålegg.

– Alle punktene skal være mulig å gjøre noe med innen fristen, sier Guri Adelsten Iversen.

Ifølge utdanningsdirektøren er lista over brudd uvanlig lang fordi tilsynet ved Storjord oppvekstsenter var svært omfattende. Hun mener at forholdene ved skolen ikke er unike.

– Det er ikke så veldig mye annerledes på Storjord oppvekstsenter enn det vi også ser på andre skoler. De aller fleste skolene vi har vært på får noen punkter de er nødt til å jobbe med videre. Alt som vi finner at brudd er i seg sjøl alvorlig, men her er det gode muligheter til å forbedre tilbudet til elevene.