Alle vil drive mottak i Andøy

Det er stor interesse for å drive privat asylmottak på Andøya.

Militærleiren i Skarsteindalen på Andøya

POPULÆRT SOM MOTTAK: Militærleiren i Skarsteindalen.

Foto: NRK

Tilbudet kommunen selv leverte ble for dyrt for Utlendingsdirektoratet, og nå har Forsvaret lagt ut leiren for salg.

Kjell Åge Andreassen, som har drevet private asylmottak i landsdelen i nesten 20 år, er en av de som nå ønsker å åpne et mottak i Andøy.

- Vi sjekker ut om det er mulig for oss å få kjøpe eller leie deler av anlegget, sier Andreassen.

Hard konkurranse

Andreassen ønsker å opprette et mottak for rundt 300 personer, men han kan få hard konkurranse om den nedlagte militærleiren i Skarsteindalen.

Skifte Eiendom, som skal selge leiren på vegne av forsvaret, opplyser til NRK at de har mottatt flere henvendelser om kjøp av leiren fra private aktører.

- Vi har hatt flere henvendelser om å kjøpe hele eller deler av eiendommen, sier Ellen Belsom ved Skifte Eiendom. - Noen av dem har nevnt at de ønsker å drive mottak.

Kommunen ble for dyr

Lenge så det ut som Andøy kommune skulle ta over eiendommen, og opprette et asylmottak her. Men forhandlingene med Utlendingsdirektoratet strandet, fordi UDI mente tilbudet fra kommunen ble dobbelt så dyrt som det rammene deres tillot.

LES OGSÅ: Nei til asylmottak

Nå vil Kjell Åge Andreassen opprette et privat asylmottak, til en langt rimeligere pris.

- Det ville vært katastrofe om UDI skulle godtatt en så mye høyere pris fra Andøy kommune. Da ville hele systemet kollapset, med tanke på konkurransen mottakene seg i mellom.